Marguerite Yourcenar

Marguerite Yourcenar

1903-1987
MARGUERITE YOURCENAR, 1903'te Brüksel’de doğdu. Flandre’ın Fransızca konuşulan kesiminde bulunan evinde özel eğitim gördü. İkinci Dün­ya Savaşı çıkınca ABD’ye yerleşti. Asıl adı olan Crayen­cour’un harflerini değiştirerek Yourcenar adını aldı. En önemli yapıtlarında geç­miş dönemleri ve kişilikleri yeniden yaratmış, insanlığın kaderi, ahlak ve iktidara ilişkin düşünceler ileri sürmüştür. Başyapıtı Hadrianus’un Anıları, II. yüzyılda hüküm sürmüş bu Roma imparatorunun öykülerle zenginleştirilmiş anılarını içeren tarihsel bir romandır. XVI. yüzyılda ya­şamış bir simyacı ve biliminsanının düşsel yaşamöyküsüdür. Your­cenar’ın öbür yapıtları arasında kısa öykülerini topladığı Doğu Öyküleri, düzyazı bir şiir olan Ateşler ve Bir Ölüm Bağışlamak adlı kısa roman sayılabilir. Birçok deneme yazan Yourcenar, Siyahların spiritual’ları ile çeşitli İngiliz ve Amerikan romancılarının yapıtlarını Fransızcaya çevir­miştir. Türkçede öbür yapıtları arasında Akan Su Gibi (1997), Alexis ya da Beyhude Mücadelenin Kitabı (1999), Mavi Masal (2000) sayılabilir. 1987'de hayatını kaybetti.

Marguerite Yourcenar Eserleri