Tarih

Filtreler

Kolektif

Karton Kapak

Türkiye’de sanatın tarihi ve yazımı belirli alanlara odaklanmış, birbiriyle bütünleşmeyen ve konuşmayan alanlara sıkışmıştır. Tartışmaların ve bunlara dayanan çapraz okumaların bulunduğu...
208,00 TL
Online'a Özel

Emrah Safa Gürkan

Kitap Seti

Emrah Safa Gürkan, Cumhuriyet’in 100 İsmi - Büyük Devrimin Portreleri ve Cumhuriyet’in 100 Günü - İnkılabın Ayak Sesleri’nde bir şeyi kesin olarak görmemizi sağlıyor: Bir büyük liderin...
360,00 TL

Peter Sloterdijk

Karton Kapak

Çağdaş düşünür Peter Sloterdijk, önceki yüzyılın bizlere miras bıraktığı yükleri, öğretileri ve umutları farklı perspektiflerden irdeliyor. Okurlarını ters köşeye yatırmayı seven yazar, insanlık...
108,80 TL

Mustafa Kemal Atatürk

Karton Kapak

Efendiler, geçen yıl sırasında dış siyasetimiz barış ve sakinlik vadisinde sürekli ilerleme göstermiştir. Felaketli senelerin son izleri olan askerî işgaller tamamen son buldu. Vatanın fiilen tamlığı
40,00 TL

Mustafa Kemal Atatürk

Karton Kapak

1919 senesi Mayıs’ının 19. günü Samsun’a çıktım. Vaziyet ve manzara-i umumiye:Osmanlı Devleti’nin dahil bulunduğu grup, Harb-i Umumi’de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağ
200,00 TL
Çok Satan

Emrah Safa Gürkan

Karton Kapak

Mustafa Kemal, kafasındaki inkılapları neden en yakınındakilerden bile gizlemek zorunda kaldı? Enver Paşa ile arasındaki rekabet Kurtuluş Savaşı’na nasıl yansıdı? Olaylar farklı gelişseydi, Milli Müc
136,00 TL
Çok Satan

Emrah Safa Gürkan

Karton Kapak

Anadolu’ya ilk çıktığı günden başlayarak, Mustafa Kemal’in hangi engellerle karşılaştığını hiç düşündünüz mü? Erzurum Kongresi’ndeki delegelerin ona muhalefet ettiğini, Sivas Kongresi’ne yeteri kadar
136,00 TL

George Orwell

Karton Kapak

Ama bizim gibi insanların, durumu sözde uzmanlardan daha iyi anlamasının sebebinin, belirli olayları öngörmekten çok, ne tür bir dünyada yaşadığımızı kavramak olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun, g
80,00 TL

Éric Vuillard

Karton Kapak

On altıncı yüzyıl Avrupa’sı: Protestan Reformu Katolik Kilisesi’ne, güçlülere ve ayrıcalıklılara karşı bir isyana girişir. Böylece, kendilerine yalnızca cennette eşitlik vaat edilen köylüler ve yoksu
84,80 TL

Luigi Luca Cavalli Sforza

Karton Kapak

Popülasyon genetiği alanına büyük katkılar sağlamış ödüllü biliminsanı Luigi Luca Cavalli Sforza, Kültürün Evrimi’nde genetik biliminden biyolojiye, kültürel antropolojiden dilbilime uzanarak disipli
114,40 TL

Vâ-Nû

Karton Kapak

Vâlâ Nureddin ‘Vâ-Nû’, günümüzde sadece Nâzım Hikmet’in yakın dostu ve biyograficisi olarak hatırlanıyor. Oysa çok uzun yıllar “Türkiye’nin bir numaralı fıkracısı” kabul edilmiş, hem inanılmaz genişl
182,40 TL

Vâ-Nû

Karton Kapak

Vâlâ Nureddin ‘Vâ-Nû’, günümüzde sadece Nâzım Hikmet’in yakın dostu ve biyograficisi olarak hatırlanıyor. Oysa çok , uzun yıllar “Türkiye’nin bir numaralı fıkracısı” kabul edilmiş, hem inanılmaz gen
182,40 TL

Ahmet Haşim

Karton Kapak

“Unutulan eski saatler içinde eksikliği en ziyade hasretle hatırlanan saat, akşamın on ikisidir. Artık ‘on iki’, solgun yeşil göğün altında, ilk yıldıza karşı müezzinin Müslümanlara hitap ettiği, sok
56,80 TL

Kurt Vonnegut

Karton Kapak

YAŞAMIN HER ANINI FARKLI BİR ŞEKİLDE DENEYİMLEMEK İSTEYENLERE!Dinleyin: Billy Pilgrim zamanda koptu.Billy bunak bir dul olarak uykuya daldı ve düğün gününde uyandı. 1955’te bir kapıdan geçti...
140,00 TL

Sermet Muhtar Alus

Karton Kapak

Sermet Muhtar Alus, yazdığı bini aşkın yazıyla okurlarına hep bir şehrin, genellikle de 19. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyıl başları arasındaki döneminin hayatını anlatmış bir yazardır; sık kullandığı ta
197,60 TL

George Orwell

Karton Kapak

İnsanların çoğu aşırı bencil değildir. Yaklaşık otuz yaşından sonra bireysel hırslarından vazgeçip –hatta çoğu durumda neredeyse birey olduklarını unutup– temelde başkaları için yaşamaya başlar...
52,00 TL

George Orwell

Karton Kapak

Bütün savaşlarda hep aynı şey olur; askerler savaşır, gazeteciler şamata koparır; o milliyetçi nutuklar atanların hiçbiri kısacık propaganda gezileri dışında cephedeki siperlerin yanından bile geçmez
88,00 TL

Süleyman Bulut

Sert Kapak

Atatürk’ün hayatını pullarla anlatmak Posta pulları bugün kimimiz için geçmişte kalmış silik bir anı, kimimiz için, “Bir zamanlar mektup yazardık,” diye biraz da hüzünle hatırladığımız bir nostalji,
236,00 TL

Adnan Adıvar

Karton Kapak

Adnan Adıvar, bugün en çok siyasi tarihimizde oynadığı rolle tanınırken, düşünsel yanı neredeyse sadece bilim tarihi alanındaki çalışmalarıyla hatırlanıyor. Halbuki kendisinden hemen sonraki aydın ku
224,00 TL

Ahmet Haşim

Karton Kapak

Ahmet Haşim’in yazılarından alınacak estetik haz elbette her devirde son derece yüksektir ancak bu yazılar bize aynı zamanda erken Cumhuriyet döneminin güncel meselelerini öğrenme, o yılların şehir h
60,00 TL

Peter Szendy

Karton Kapak

Peter Szendy, Üstdinleme: Casusluğun Estetik Tarihi'nde Filistin Eriha’dan yola çıkıp, modern öncesi Avrupa’nın gizli kalmış dehlizlerine dalarak hükmetme ve iktidar tekniklerinin dinleme pratikleriy
114,40 TL

Kolektif

Karton Kapak

Tarihçilerden Başka Bir Hikâye aynı kuşaktan 14 genç tarihçinin arşiv belgesi, gazete kupürü, günlük, mektup gibi tarihsel bir malzemeden ya da metinden yola çıkarak kurguladığı öykülerden oluşuyor.
147,20 TL

Halid Ziya Uşaklıgil

Karton Kapak

Halid Ziya’ya kadar, romancı muhayyilesiyle doğmuş tek muharririmiz yoktur. Hepsi roman veya hikâye yazmaya hevesli insanlardır.Ahmet Hamdi Tanpınar“Bu sarayın ilk defa olarak eşiğini aşmak üzereydim
135,20 TL

Süleyman Bulut

Karton Kapak

Pek Çoğunu İlk Kez OkuyacağınızYüzlerce Atatürk Öyküsü!Mustafa Kemal Atatürk’ü Çanakkale’de, Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta, Ankara’da, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da, Cumhuriyet’i kurarken, devrimler
216,00 TL

Mathias Énard

Karton Kapak

Hırvat asıllı Fransız ajan Francis Servain Mirkovi´c, Fransız İstihbarat Servisi’ne bağlı görev yaptığı, kendi deyimiyle “Mıntıka”sı olan Akdeniz havzasında dehşet ve şiddet dolu ilişki ağları içinde
244,80 TL

Juan Martin Guevara

Karton Kapak

Ernesto “Che” Guevara... Yirminci yüzyılın efsanevi devrimcisi, bazılarının taptığı, bazılarının ölesiye nefret ettiği bir politik figür, öte yandan yaşasaydı tepki göstereceği biçimde metalaştırılmı
161,60 TL

Stefan Zweig

Karton Kapak

Hem kurgusal hem de tarihî kişiler üstüne yorumlarıyla tanıdığımız Stefan Zweig’ı derin karakter incelemelerine yönelten, psikolojiye ve Freud öğretisine duyduğu ilgidir. İnsanlığın Yıldızının Parlad
47,20 TL

Stefan Zweig

Karton Kapak

Değişim Rüzgârı, tarihsel biyografileri ve uzun öyküleriyle tanıdığımız Stefan Zewig’ın 1930’lu yıllarda, sürgünde aralıklarla kaleme aldığı roman fragmanıdır. Eser, Avrupa’nın Birinci Dünya Savaşı s
114,40 TL

Umberto Eco

Karton Kapak

Her kültürün güzellik ve sanata ilişkin görüşleri elbette olmuş ama her kültür bu görüşü açık bir kuramsal çerçeveye oturtmamıştır. Estetik kavramı XVIII. yüzyılda Avrupa’da doğmuştur. Bu yüzden, est
124,00 TL

Stefan Zweig

Karton Kapak

Fransa Kralı XVI. Louis’nin eşi Marie-Antoinette halkın gözünde uçarılığı, savurganlığı ve reform düşmanlığıyla yoz soylu tipinin simgesi olmuş, 1789 Fransız Devrimi’nden sonra Paris hapishanelerinde
187,20 TL
Daha Fazla Gör Daha Az Gör

Tarih

Tarih kitapları, belirli bir tarihi döneme, olaya veya olguya odaklanarak bu dönemin, olayın ya da olgunun politik, sosyal veya kültürel bağlamı gibi çeşitli açılardan incelendiği eserlerdir. Can Yayınları’nın Tarih kategorisinde, yalnızca önemli tarihi olaylara değil tarihte iz bırakmış kişilerin yaşam öykülerine de yer veriyor. Dolayısıyla bu kategoride, biyografi, anı, roman ve kurgu dışı eserler gibi çeşitli türlerde kitaplar bulunuyor.

 

Türk Tarihi Kitapları

Türk tarihi üzerine yazılmış önemli eserler arasında Osmanlı’nın ilk resmi vakanüvisi Halepli Mustafa Naîmâ Efendi’nin Naîmâ Tarihi, Âşıkpaşazâde’nin  Âşıkpaşazâde Tarihi, Tevârîh-i Âl-i Osman’ı ve Solakzade Mehmed Hemdemî Efendi’nin Solakzade Tarihi sayılabilir. Günümüzde eser veren önemli tarihçilerden Halil İnalcık’ın Osmanlı çalışmaları da bu kategorinin önemli eserlerindendir. Diğer güncel eserler arasında ise tarihi gerçekliği kaynak alan kurgusuyla Tarık Buğra’nın Osmancık’ı ve Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan Turgut Özakman’ın Şu Çılgın Türkler’i yer almaktadır.

Can Yayınları’nın Tarih kategorisinde yer alan başlıca eserlerden biri Halide Edip Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı anılarını anlattığı Türk’ün Ateşle İmtihanı’dır. Bir diğer önemli eser ise Osmanlı saray hayatına kapı aralayan Halid Ziya Uşaklıgil’in Saray ve Ötesi eseridir. Bu kategorinin beğenilen diğer kitapları arasında Sermet Muhtar Alus’un İstanbul'un Geçmiş Günlerinde Yeme İçme ve Süleyman Bulut’un Pullarla Atatürk: Hayatı ve Mücadelesi (1881-1938) de yer almaktadır.

 

Popüler Tarih Kitapları

Tarih kategorisinin popüler alt kategorileri arasında futbol tarihi, dünya tarihi, savaş tarihi, kültür tarihi, hastalıklar tarihi ve Türk tarihi sayılabilir.

Futbol tarihi gerek futbolseverlerin gerek spor tarihi üzerine çalışan araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Futbol modern haliyle 1863’te şekillenmiş bir oyun olsa da futbolun kökenlerinden sayılabilecek benzer oyunlara milattan önce rastlanmıştır. Can Yayınları’ndan çıkan Gayriresmi Futbol Tarihi kitabı Türkiye’nin futbol tarihi üzerine merak uyandırıcı bir kitaptır.

Dünya tarihi kategorisi ise okurlarca ilgi gören bir diğer kategoridir. Tarihte iz bırakan savaşların ve kişilerin, yankı uyandıran tarihi olayların dünya tarihi eserlerinde sıkça yer aldığı görülmektedir. Can Yayınları’nın bu kategoride çıkan birçok eseri vardır. Bunlardan bazıları savaş tarihinin de kapsamına giren Savaş Günlükleri, Tasfiye, Saf Değiştiren ve Dünün Dünyası’dır.

Kültür, bir toplumun nesilden nesle aktardığı maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Kültür tarihi üzerine Can Yayınları’ndan çıkan eserler Kültürün Evrimi, Kültür, Hesap Lütfen ve Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik’tir.

Öte yandan, tarihte yaşanan ve toplumları derinden etkileyen hastalıkların konu alındığı hastalıklar tarihi kategorisinin popüler kitaplarından biri, Kara Ölüm’den bugüne kitlesel salgınları anlatan Salgınlar ve Toplum’dur.

Son olarak Türk tarihi kategorisinde yer alan ve Türk düşünce sistemini, kültürünü ve politikasını yansıtan kitaplar arasında Türk’ün Ateşle İmtihanı, Bize Göre, Gurebahane-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi ve Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler yer almaktadır.

 

Can Yayınları'ndan Çıkan Tarih Kitapları

 • Üstdinleme / Peter Szendy
 • Uzanma Sanatı  / Bernd Brunner
 • Yatakta Neler Yaptık? / Nadia Durrani; Brian Fagan
 • Egemen Kentler / Geoffrey Parker
 • Salgınlar ve Toplum / Frank M. Snowden
 • Ölümün Kısa Bir Tarihi / W. M. Spellman
 • Bedava Müzik / Stephen Witt
 • Hesap Lütfen / Ceylan Özge Kunduz; Elif Yirmibeşoğlu
 • Gayriresmi Futbol Tarihi / Mehmet Şenol
 • Savaş Günlükleri / George Orwell
 • Selam Olsun Katalonya’ya / George Orwell
 • Tasfiye / Imre Kertész (2002 Nobel Edebiyat Ödülü)
 • Körburun / Hikmet Hükümenoğlu (Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri – Roman Ödülü)
 • Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara / Mathias Énard (Goncourt des Lycéens Ödülü, Notre Dame de Sion Ödülü)