Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Şirket” veya “Can Yayınları”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Iz Plaza Giz Maslak, Eski Büyükdere Cad. No:9 Kat:8 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, Can Yayınları tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında ürün satış işlemlerinde Şirket ile paylaşmış olduğunuz veya Şirket tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, satış sözleşmesinin kurulması ve ifası, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsil edilmesi, bu kapsamda doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, satın alınan ürünlerin teslim edilmesi, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması bakımından gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, iletişim faaliyetleri kapsamında Müşteri/Müşteri adayı ile iletişime geçilmesi, sağlanan ürün ve hizmetlerin geliştirmesinin yapılması, web sitesinin güvenli kullanımı için gerekli önlemlerin alınması, ödeme dahil işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirmesinin sağlanması, hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetlerin tespit edilmesi ve bu hukuka aykırılıkların önüne geçilmesi, Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili makamlardan gelen taleplerin karşılanması, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olmak üzere otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile Şirket tarafından işlenebilecektir.

Ayrıca, açık rızanız dahilinde, Şirket ile paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapma amaçları ile de işlenecek olup detayları Çerez Politika'sında yer almaktadır.

Ayrıca ticari iletişim faaliyetleri kapsamında ilgili kişinin açık rızasına binaen kimlik ve iletişim verileri tanıtım ve promosyonlara dair bildirimlerin yapılması amaçları kapsamında işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

Kişisel Veri Kategorisi

   Kimlik Bilgisi

   Ad, soyad, cinsiyet

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması, İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Şirket platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

 

Kişisel Veri Kategorisi

  İletişim Bilgisi

  Telefon numarası, teslimat adresi, e-posta adresi

 Kişisel Verinin   İşlenme Amacı

Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması, İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Şirket platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

 

Kişisel Veri Kategorisi

  Müşteri İşlem

  Sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileriniz.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması, İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Şirket platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

 

Kişisel Veri Kategorisi

  İşlem Güvenliği

  IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri.

 Kişisel Verinin   İşlenme Amacı

Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Can Yayınları olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

Kişisel Veri Kategorisi

  Pazarlama

  Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ürünlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep şikayetlerin takibi, ürünlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz ve paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirket tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında yurtiçinde ve açık rıza şartına dayalı olarak, kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Kategorisi

  Kimlik Bilgisi

  Ad, soyad, cinsiyet

Yurt içi aktarım

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmıyor. 

 

Kişisel Veri Kategorisi

  İletişim Bilgisi

  Telefon numarası, teslimat adresi, e-posta adresi

Yurt içi aktarım

  Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yurt dışı aktarım

  Yurt dışına aktarım yapılmıyor. 

 

Kişisel Veri Kategorisi

  Müşteri İşlem

  Sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileriniz.

Yurt içi aktarım

  Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yurt dışı aktarım

  Yurtdışına aktarım yapılmıyor

 

 

Kişisel Veri Kategorisi

  İşlem Güvenliği

  IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri.

Yurt içi aktarım

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yurt dışı aktarım

  Yurtdışına aktarım yapılmıyor

 

Kişisel Veri Kategorisi

  Pazarlama

  Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

Yurt içi aktarım

  Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş ortakları

Yurt dışı aktarım

  Yurtdışına aktarım yapılmıyor

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması halinde açık rızanız kapsamında Can Yayınları tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi

  Kimlik Bilgisi

  Ad, soyad, cinsiyet

Toplanma Yöntemi

  Sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden, internet sitesinden elektronik ortamdan elde edilmektedir.

Hukuki Sebebi

  KVKK m. 5/2-c – Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulması ve ifası, KVKK m. 5/1 – Açık Rıza

 

Kişisel Veri Kategorisi

  İletişim Bilgisi

  Telefon numarası, ikametgâh adresi, e-posta adresi

Toplanma Yöntemi

  Sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden, internet sitesinden elektronik ortamdan elde edilmektedir.

Hukuki Sebebi

  KVKK m. 5/2-c – Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulması ve ifası, KVKK m. 5/1 – Açık Rıza

 

Kişisel Veri Kategorisi

  Müşteri İşlem

  Talep bilgisi vb.

Toplanma Yöntemi

  Sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden, internet sitesinden elektronik ortamdan elde edilmektedir.

Hukuki Sebebi

  KVKK m. 5/2-ç – Müşteri taleplerinin karşılanması ve hakkın tesisi.

 

Kişisel Veri Kategorisi

  Pazarlama

  Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

Toplanma Yöntemi 

  Müşteri veya müşteri adayının sözleşme kurmak amacıyla web sitesini ziyaret etmesi esnasında elde edilmektedir.

Hukuki Sebebi

  KVKK m. 5/1 – Açık rıza

 

Kişisel Veri Kategorisi

  İşlem Güvenliği

  IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri,

Toplanma Yöntemi

  Müşteri veya müşteri adayının sözleşme kurmak amacıyla web sitesini ziyaret etmesi esnasında elde edilmektedir.

Hukuki Sebebi

  KVKK m. 5/2-ç – 5651 sayılı Kanun kapsamında trafik bilgilerinin saklanmasına ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi.

 

5.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu : Iz Plaza Giz Maslak, Eski Büyükdere Cad. No:9 Kat:8 Sarıyer İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, internet sitemizde bulunan KVKK Veri Sahibi Başvuru Formunu  doldurarak şirketimize ait olan canyayinlari@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda yayinevi@canyayinlari.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.