Felsefe

Filtreler
Yeni

Jia Tolentino

Karton Kapak

Benliğin ön plana çıktığı bir çağda yaşıyoruz; gerçekleri güçlülerin şekillendirdiği, hem kişisel hem de siyasi yanılgılarla dolu bir çağda.The New Yorker’ın en parlak genç yeteneği Jia Tolentino, ka
26,60 TL

Charles M. Schulz

Karton Kapak

29,40 TL

Charles M. Schulz

Karton Kapak

29,40 TL

Charles M. Schulz

Karton Kapak

29,40 TL

Jorge Luis Borges

Karton Kapak

Bu sayfalara adını veren o sıra dışı “sonsuzluğun tarihi” hakkında çok az şey söyleyeceğim. Zaman bizim açımızdan bir sorundur; sarsıcı ve talepkâr bir sorun, belki de metafiziğin en can alıcı sorunu
17,50 TL

Friedrich Nietzsche

Karton Kapak

Friedrich Nietzsche’nin 1883-1885 yılları arasında kaleme aldığı Böyle Buyurdu Zerdüşt, filozofun en bilinen eseridir. Nietzsche’nin, yazılmış en derin eser olarak tanımlamaktan hoşlandığı bu kitap,
18,20 TL

Peter Osborne

Karton Kapak

Çağdaş sanat, abartılı ve birbirinden çok farklı iddiaların nesnesidir. Peki ne tür bir söylem ona eleştirel bir anlam vermemiz konusunda bize yardımcı olabilir?Osborne gerek felsefi, tarihsel ve sos
39,90 TL

Laozi

Karton Kapak

Ruhun ve bedeninle Dao’yla bir bütün olup, bu bütünlüğü sonsuza dek koruyabilir misin?Yaşam enerjinin sağladığı narinliğinle, bir bebeğin hassasiyetine erişebilir misin?Kalp gözünü yıkayıp temizleyer
22,40 TL

Jean-Paul Sartre

Karton Kapak

Bize göre mesele, sık sık ileri sürüldüğü gibi, “usdışı olana payını vermek” değil, tam tersine belirsizliği ve bilmemeyi en aza indirmek; Marksizmi üçüncü bir yol ya da idealist bir hümanizm adına y
25,20 TL

Ksenophanes

Karton Kapak

Ksenophanes şair ve filozof kimliğiyle 21. yüzyılın insanını sadece evrenin ve insanın varoluşunu düşünmeye ve sorgulamaya değil, aynı zamanda bizzat toplumun içinde yanlış bildiğimizi yüksek sesle e
14,00 TL

Susan Schneider

Karton Kapak

İnsanlar kısa vadede dünyanın en zeki türü olmaktan çıkabilir. Yapay zekâ çalışmalarındaki ilerleme hızı göz önüne alındığında çok yakın bir gelecekte insan seviyesinden daha yüksek bir zekâ ve yeni
28,70 TL

Pauline Harmange

Karton Kapak

Kadınlar, bilhassa da feministler uzun zamandan beri erkek düşmanlığıyla suçlanıyor. Kadınlarsa bu iddiayı içgüdüsel olarak reddediyor, ne de olsa geçmişte bundan çok daha azı yüzünden kazıklarda yak
21,70 TL

Rutger Bregman

Karton Kapak

Machiavelli’den Hobbes’a, Freud’dan Pinker’a herkes şuna inanıyor: İnsanlar kötüdür! Çoğu İnsan İyidir’deyse yeni bir argüman var: İnsanların iyi olduğunu varsaymak hem gerçekçi hem de devrimci bir e
61,60 TL

Graham Harman

Karton Kapak

İnsanlar dünyayı algılamasaydı, dünya var olmaz mıydı?İnsan, neyin var olduğunu belirleme konusundaözel bir yere mi sahip?Günümüzün en ilginç felsefi arayışlarından biri olanNesne Yönelimli Ontoloji
32,90 TL

Carlo Rovelli

Karton Kapak

Zaman anlayışımız Boltzmann’dan Einstein’a, kuantum mekaniğinden görelilik temelli kütle çekimine kadar büyük dönüşümler geçirdi. Carlo Rovelli’ye göre de zaman farklı yerlerde farklı hızda akar; geç
25,20 TL

Peter Pomerantsev

Karton Kapak

Bilgi silah olursa, fikir savaş çıkarır.Psikolojik operasyonların, bilgisayar korsanlarının, bot’ların, IŞİD’in, Putin’in, trollerin, Trump’ın ve daha nicesinin hakikati şekillendirmeye çalıştığı bir
36,40 TL

Timothy Morton

Karton Kapak

Küresel ısınma dönüşü olmayan bir yolda ilerliyor. Ekolojik felaket olasılığıyla karşı karşıyayız. Covid-19 virüsü tüm dünyada on binlerce insanın hayatına mal oldu. Ancak çevresel krizlerin felsefi
42,70 TL

Nicolas Truong

Karton Kapak

Çevrimiçi flörtün risksiz romantizm vaat ettiği, sevginin iseçoğu zaman sadece arzu ve hedonizmin bir çeşidi olarak görüldüğü tüketimcilikle dolu bir dünyada Alain Badiou,aşkın tehdit altında olduğun
16,10 TL

Claus-Steffen Mahnkopf

Karton Kapak

Orgazm basit bir mesele değildir. Biyolojik ve kültürel, bedensel ve ruhsal, duygusal ve semboliktir. Kadına ve erkeğe özgü olmasının yanı sıra derin bir şekilde insanidir. Mahnkopf, orgazmın fels
30,80 TL

Nadia Durrani

Karton Kapak

XIV. Louis, Fransa'yı yatak odasından idare etti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Winston Churchill, İngiltere'yi yatağından yönetti. Yolcular, yolculukları sırasında hiç tanımadıkları yabancılarla bir
39,20 TL

Terry Eagleton

Karton Kapak

Materyalizmin felsefi tasavvuruna, çağdaş bilim ve kültürle ilişkisine harikulade bir başlangıç niteliğindeki bu ufuk açıcı eserinde Terry Eagleton, materyalizmin günümüzün önemli bilimsel, kültürel
25,90 TL

Terry Eagleton

Karton Kapak

Terry Eagleton, Akıl, İnanç ve Devrim’de, bir yandan "batıl inançlı" Tanrı görüşünü yıkarak Hıristiyan İncil’inin devrimci açıklamasını sunarken, öte yandan geleneksel Hıristiyanlığın bu devrime ihan
28,70 TL

Terry Eagleton

Karton Kapak

Seçkin edebiyat kuramcısı Terry Eagleton, bu büyüleyici çalışmasında Batı kültüründeki trajedinin nüanslarını araştırıyor. Trajedinin insanlık durumu üzerine bir tefekkür olarak değil, uygarlıkların
28,00 TL

Hermann Hesse

Karton Kapak

“Genel olarak herkesçe kabullenilmiş Buddha imgesini aşan bir Buddha yaratmak, daha önce eşine rastlanmamış büyük bir başarıdır. Siddhartha, benim gözümde, Kutsal Kitap’tan kat kat üstün bir ilaçtır.
23,80 TL

Stefan Zweig

Karton Kapak

Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castellio Calvine, okuru Fransız Reformcu Jean Calvin’in diktatörlüğünün hüküm sürdüğü XVI. yüzyıl Cenevre’sine götürür. Calvin’in farklı görüşlere gösterdiği tahammülsüz
25,90 TL

Friedrich Nietzsche

Karton Kapak

“Ahlaksal olgu diye bir şey yoktur. Ahlaksal yargı ile dinsel yargının ortak yönü, ikisinin de aslında olmayan gerçekliklere inanmasıdır. Ahlak, belli olayların bir yorumudur, daha kesin konuşmak ger
9,80 TL

Stefan Zweig

Karton Kapak

Stefan Zweig’ın “Dünyanın Mimarları” dizisinin ikinci kitabı Şeytanla Savaş, bizi Alman edebiyatının ve düşüncesinin sıra dışı üç ismiyle karşılaştırıyor: Hölderlin, Kleist ve Nietzsche. Zweig’ın gön
25,20 TL

Stefan Zweig

Karton Kapak

“Her koşul altında iç özgürlüğünü koruma uğrunda çaba harcamak, kimsenin efendisi olmaya kalkışmamak, fakat kimseye de boyun eğmemek; (...) hiçbir sav ya da düşünceye baştan düşmanca yaklaşmamak, ama
21,00 TL

Aristoteles

Karton Kapak

Poetika, Aristoteles’in sanat üstüne kaleme almış olduğu başyapıtıdır. Platon’un Akademia’sında yirmi yıl boyunca ünlü filozofun öğrencisi olan Aristoteles, bu benzersiz metninde, şiiri tüm edebiyat
14,00 TL

Stefan Zweig

Karton Kapak

Stefan ZweIg, yaşamı boyunca bireyin dokunulmazlığını en büyük değer sayan hümanizmin öncülüğünü yaptı. Zorbalığın karşısında insanın onurunu, toplum çöküntüsünün ve kitle çılgınlıklarının karşısında
21,00 TL

Arthur Schopenhauer

Karton Kapak

Mutlu olmak, mutlu yaşamak mümkün müdür?Schopenhauer’in radikal kötümserliği, onun felsefesini mutluluk düşüncesiyle bağdaştırma girişimlerini daha doğmadan boğar. Schopenhauer’e göre yaratıkların en
9,10 TL

Oriana Fallaci

Karton Kapak

İstenmeyen bir hamilelik, şüpheleri ve sancılı sorgulamaları da beraberinde getirir: Birini yaşamaya zorlamak adaletsizlik midir? Acı çekmenin kaçınılmaz olduğu bir dünyaya hiç gelmemiş olmak tercih
15,40 TL

Desideriu Erasmus

Karton Kapak

Hümanistlerin prensi Erasmus, barışçıl perspektifler uluslararası hukukun görüş alanına girmeden önce modern savaş eleştirisinin temellerini attı. Kuzey Avrupa Rönesans’ının bu büyük ustası, savaşı y
9,10 TL

Ahmet Ağaoğlu

Karton Kapak

Bir müddetten beri bende garip ve müziç bir ihtiyaç doğmuştur: Kendi kendimi müşahede altına almak! (...) İşte ben kendimi öğrenmeye koyuldum ve sizi temin ederim ki bu pek de kolay ve bilhassa hoş b
18,20 TL

Albert Camus

Karton Kapak

Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır, intihar. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir.Tanrılar tarafından, her defası
33,60 TL

Albert Camus

Karton Kapak

Sanat ve başkaldırı ancak son insanla birlikte ölecektir.İsyan kavramının ve devrimin iki yüz yıllık tarihini tutan Başkaldıran İnsan, aynı zamanda insan doğasını, düşünce akımlarını, onların toplumu
46,90 TL
Daha Fazla Gör Daha Az Gör

Felsefe

Felsefe kategorisi inanç, intihar, insan doğası, ahlak, özgür irade, mutluluk, zaman ve benlik gibi felsefenin kapsamına giren önemli konulara eğilen kitaplar içeriyor.

Felsefe Nedir?

Felsefe, Antik Yunanca’da bilgelik sevgisi anlamına gelir. Bir düşünce sanatı olarak da tanımlanabilen felsefe; bilgi, gerçek, güzellik, adalet, doğruluk ve varlık gibi kavramlar çerçevesinde tartışılan sorunlara yönelik çalışmalara verilen genel addır. Felsefenin epistemoloji, ontoloji, estetik ve bilim, din, siyaset ve etik felsefelerinden oluşan alt dalları vardır.

Bu alt dallardan ilki olan epistemoloji, yani bilgi felsefesi, bilginin kaynağı, türleri, elde edilme yöntemleri gibi konulara eğilir.

Ontoloji, yani varlık felsefesi, ise varlığı temel alan ve varlığın varlık olarak özünü araştıran felsefe alt dalıdır.

Estetik, güzelin bilgisine ulaşma amacı güder. Estetik kelimesi bu bağlamda güzel duyular ve güzellikle bağlantılıdır. Estetikle ilişkili olan sanat felsefesi ise estetiğin bir bölümü olarak tanımlanabilir. Sanat felsefesi, estetikten daha dar kapsamlı olarak, güzelliği yalnızca sanat felsefesi çerçevesinde incelemektedir.

Bilim felsefesinin odağında ise bilim, bilimin ne olduğu, bilimsel yöntemler ve bilimsel düşünce, bilim insanlarının çalışmaları gibi çeşitli konular vardır.

Din felsefesi din kavramına odaklanarak yaratılış, insan doğası, kaderin kaynağı, evren, Tanrı ve insani değerler gibi konuları ele alır.

Siyaset felsefesinin eğildiği kavramlar ise devlet, bürokrasi, yönetim biçimleri, adalet ve toplumdur. Siyasi iktidarın nasıl ortaya çıktığı ve nasıl kullanıldığı gibi sorulara da yanıt arar.

Son olarak etik ise ahlak felsefesi olarak da adlandırılan, ahlaka felsefi bir açıdan yaklaşarak incelemede bulunan felsefe türüdür. İyilik-kötülük, doğru-yanlış davranışlar ve bu davranışların kaynağı gibi konulara odaklanmaktadır.

Konularına Göre Felsefe Kitabı Önerileri

Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) Kitap Önerileri:

 • Böyle Buyurdu Zerdüşt / Herkes ve Hiç Kimse İçin Bir Kitap / Friedrich Nietzsche

Ontoloji (Varlık Felsefesi) Kitap Önerileri:

 • Sisifos Söyleni / Albert Camus
 • Yol ve Erdem / Laozi
 • Nesne Yönelimli Ontoloji / Graham Harman
 • Ben Neyim? / Ahmet Ağaoğlu
 • Böyle Buyurdu Zerdüşt / Herkes ve Hiç Kimse İçin Bir Kitap / Friedrich Nietzsche
 • Yöntem Araştırmaları / Jean-Paul Sartre

Etik (Ahlak Felsefesi) Kitap Önerileri:

 • Çoğu İnsan İyidir: Yeni Bir İnsanlık Tarihi / Rutger Bregman
 • Neden Bu Kadar Akıllıyım? / Friedrich Nietzsche
 • Materyalizm / Terry Eagleton
 • Putların Alacakaranlığı ya da Çekiçle Felsefe Yapmanın Yolları / Friedrich Nietzsche
 • Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castellio Calvin’e / Stefan Zweig
 • Sisifos Söyleni / Albert Camus

Din Felsefesi Kitap Önerileri:

 • Fragmanlar / Bir Veya Tanrı Üzerine / Ksenophanes
 • Neden Bu Kadar Akıllıyım? / Friedrich Nietzsche
 • Akıl, İnanç ve Devrim / Terry Eagleton
 • Siddhartha / Hermann Hesse

Estetik/Sanat Felsefesi Kitap Önerileri:

 • Kavramdan Sonra: Çağdaş Sanatın Felsefesi / Peter Osborne
 • Materyalizm / Terry Eagleton
 • Poetika / Şiir Sanatı Üstüne / Aristoteles
 • Güzelin ve Çirkinin Ötesinde / Estetiğin Halleri / Süreyya Su

Siyaset Felsefesi Kitap Önerileri:

 • Yöntem Araştırmaları / Jean-Paul Sartre