Felsefe

Filtreler

Charles M. Schulz

Karton Kapak

44,00 TL

Charles M. Schulz

Karton Kapak

44,00 TL

Charles M. Schulz

Karton Kapak

44,00 TL

Jia Tolentino

Karton Kapak

Benliğin ön plana çıktığı bir çağda yaşıyoruz; gerçekleri güçlülerin şekillendirdiği, hem kişisel hem de siyasi yanılgılarla dolu bir çağda.The New Yorker’ın en parlak genç yeteneği Jia Tolentino, ka
40,00 TL

Susan Schneider

Karton Kapak

İnsanlar kısa vadede dünyanın en zeki türü olmaktan çıkabilir. Yapay zekâ çalışmalarındaki ilerleme hızı göz önüne alındığında çok yakın bir gelecekte insan seviyesinden daha yüksek bir zekâ ve yeni
36,00 TL

Ksenophanes

Karton Kapak

Ksenophanes şair ve filozof kimliğiyle 21. yüzyılın insanını sadece evrenin ve insanın varoluşunu düşünmeye ve sorgulamaya değil, aynı zamanda bizzat toplumun içinde yanlış bildiğimizi yüksek sesle e
20,80 TL

Jean-Paul Sartre

Karton Kapak

Bize göre mesele, sık sık ileri sürüldüğü gibi, “usdışı olana payını vermek” değil, tam tersine belirsizliği ve bilmemeyi en aza indirmek; Marksizmi üçüncü bir yol ya da idealist bir hümanizm adına y
37,60 TL

Laozi

Karton Kapak

Ruhun ve bedeninle Dao’yla bir bütün olup, bu bütünlüğü sonsuza dek koruyabilir misin?Yaşam enerjinin sağladığı narinliğinle, bir bebeğin hassasiyetine erişebilir misin?Kalp gözünü yıkayıp temizleyer
33,20 TL

Peter Osborne

Karton Kapak

Çağdaş sanat, abartılı ve birbirinden çok farklı iddiaların nesnesidir. Peki ne tür bir söylem ona eleştirel bir anlam vermemiz konusunda bize yardımcı olabilir?Osborne gerek felsefi, tarihsel ve sos
72,00 TL

Friedrich Nietzsche

Karton Kapak

Friedrich Nietzsche’nin 1883-1885 yılları arasında kaleme aldığı Böyle Buyurdu Zerdüşt, filozofun en bilinen eseridir. Nietzsche’nin, yazılmış en derin eser olarak tanımlamaktan hoşlandığı bu kitap,
27,20 TL

Charles M. Schulz

Karton Kapak

44,00 TL

Charles M. Schulz

Karton Kapak

44,00 TL

Charles M. Schulz

Karton Kapak

44,00 TL

Friedrich Nietzsche

Karton Kapak

Neden Bu Kadar Akıllıyım?, Alman filozof Friedrich Nietzsche’nin otobiyografik nitelikte kurguladığı Ecce Homo’dan bir kesittir. Nietzsche’nin Ekim 1888’den buhran geçirdiği Aralık 1889’a dek üzerind
16,00 TL

Herakleitos

Karton Kapak

Aynı ırmağagirdiğimizdegirmeyizBizizdeğilizDiyalektik düşüncenin kökenleri açısından Hegel gibi Marx’a da esin veren Herakleitos’un Doğa Üzerine adlı yapıtından günümüze kalan “Parçalar”ı, şair Alova
19,60 TL

Ahmet Ağaoğlu

Karton Kapak

Bir müddetten beri bende garip ve müziç bir ihtiyaç doğmuştur: Kendi kendimi müşahede altına almak! (...) İşte ben kendimi öğrenmeye koyuldum ve sizi temin ederim ki bu pek de kolay ve bilhassa hoş b
27,20 TL

Sun Zi (Sun Tzu)

Karton Kapak

Sun Zi tarafından MÖ 6. yüzyılda yazılan Savaş Sanatı insanlık tarihinin en eski ve üzerinde en fazla araştırma ve tartışma yapılmış strateji eseridir. Eserin kaleme alınmasının üzerinden geçen binle
17,60 TL

Desideriu Erasmus

Karton Kapak

Hümanistlerin prensi Erasmus, barışçıl perspektifler uluslararası hukukun görüş alanına girmeden önce modern savaş eleştirisinin temellerini attı. Kuzey Avrupa Rönesans’ının bu büyük ustası, savaşı y
17,60 TL

Oriana Fallaci

Karton Kapak

İstenmeyen bir hamilelik, şüpheleri ve sancılı sorgulamaları da beraberinde getirir: Birini yaşamaya zorlamak adaletsizlik midir? Acı çekmenin kaçınılmaz olduğu bir dünyaya hiç gelmemiş olmak tercih
22,80 TL

Stefan Zweig

Karton Kapak

Stefan ZweIg, yaşamı boyunca bireyin dokunulmazlığını en büyük değer sayan hümanizmin öncülüğünü yaptı. Zorbalığın karşısında insanın onurunu, toplum çöküntüsünün ve kitle çılgınlıklarının karşısında
26,40 TL

John Stuart Mill

Karton Kapak

John Stuart Mill, 19. yüzyılın en önemli düşünürleri arasında yer alıyor. 1860 yılında yayımlanan Özgürlük Üzerine adlı yapıtı, haklar ve özgürlükler konusunda yazılmış klasiklerden biri.Düşünce ve T
16,00 TL

Aristoteles

Karton Kapak

Poetika, Aristoteles’in sanat üstüne kaleme almış olduğu başyapıtıdır. Platon’un Akademia’sında yirmi yıl boyunca ünlü filozofun öğrencisi olan Aristoteles, bu benzersiz metninde, şiiri tüm edebiyat
20,80 TL

Louis Althusser

Karton Kapak

Felsefe hiçbir şekilde masum değildir. Bütün bu parlak ve ince düşüncelerin ufkunda beliren dünyası, onun reel dünyası, insanların ve kavgalarının dünyasıdır: sınıf mücadelesinin dünyası. Felsefede
56,00 TL

Costica Bradatan

Karton Kapak

Fikir adamları, bu arada felsefeciler de, tarih boyunca birçok kez bazen bireyleri bazen de kitleleri düşünceler için, idealler için, ideolojiler için ölmeye, ulvi bir amaç uğruna kendilerini feda et
66,40 TL

Süreyya Su

Karton Kapak

“Estetik nesne (sanat yapıtı) yoktur, sadece nesnelerin estetik yorumu vardır.” Alexander Gottlieb Baumgarten’in 1750’de “hissiyat ve duyumsallık bilimi olarak” “icat ettiği” estetik kavramı, Aydınl
54,00 TL

Umberto Eco

Karton Kapak

Umberto Eco, bu kitapta, çağımızın temel sorunlarına ilişkin ahlaksal bir hesaplaşmaya girişiyor. Körfez Savaşı günlerinde kaleme aldığı “Savaşı Düşünmek”te, “savaş” kavramı karşısında aydınca bir du
23,20 TL

Stefan Zweig

Karton Kapak

“Her koşul altında iç özgürlüğünü koruma uğrunda çaba harcamak, kimsenin efendisi olmaya kalkışmamak, fakat kimseye de boyun eğmemek; (...) hiçbir sav ya da düşünceye baştan düşmanca yaklaşmamak, ama
28,80 TL

Stefan Zweig

Karton Kapak

Stefan Zweig’ın “Dünyanın Mimarları” dizisinin ikinci kitabı Şeytanla Savaş, bizi Alman edebiyatının ve düşüncesinin sıra dışı üç ismiyle karşılaştırıyor: Hölderlin, Kleist ve Nietzsche. Zweig’ın gön
37,60 TL

Friedrich Nietzsche

Karton Kapak

“Ahlaksal olgu diye bir şey yoktur. Ahlaksal yargı ile dinsel yargının ortak yönü, ikisinin de aslında olmayan gerçekliklere inanmasıdır. Ahlak, belli olayların bir yorumudur, daha kesin konuşmak ger
16,00 TL

Stefan Zweig

Karton Kapak

Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castellio Calvine, okuru Fransız Reformcu Jean Calvin’in diktatörlüğünün hüküm sürdüğü XVI. yüzyıl Cenevre’sine götürür. Calvin’in farklı görüşlere gösterdiği tahammülsüz
30,40 TL
Daha Fazla Gör Daha Az Gör

Felsefe

Felsefe kategorisi inanç, intihar, insan doğası, ahlak, özgür irade, mutluluk, zaman ve benlik gibi felsefenin kapsamına giren önemli konulara eğilen kitaplar içeriyor.

Felsefe Nedir?

Felsefe, Antik Yunanca’da bilgelik sevgisi anlamına gelir. Bir düşünce sanatı olarak da tanımlanabilen felsefe; bilgi, gerçek, güzellik, adalet, doğruluk ve varlık gibi kavramlar çerçevesinde tartışılan sorunlara yönelik çalışmalara verilen genel addır. Felsefenin epistemoloji, ontoloji, estetik ve bilim, din, siyaset ve etik felsefelerinden oluşan alt dalları vardır.

Bu alt dallardan ilki olan epistemoloji, yani bilgi felsefesi, bilginin kaynağı, türleri, elde edilme yöntemleri gibi konulara eğilir.

Ontoloji, yani varlık felsefesi, ise varlığı temel alan ve varlığın varlık olarak özünü araştıran felsefe alt dalıdır.

Estetik, güzelin bilgisine ulaşma amacı güder. Estetik kelimesi bu bağlamda güzel duyular ve güzellikle bağlantılıdır. Estetikle ilişkili olan sanat felsefesi ise estetiğin bir bölümü olarak tanımlanabilir. Sanat felsefesi, estetikten daha dar kapsamlı olarak, güzelliği yalnızca sanat felsefesi çerçevesinde incelemektedir.

Bilim felsefesinin odağında ise bilim, bilimin ne olduğu, bilimsel yöntemler ve bilimsel düşünce, bilim insanlarının çalışmaları gibi çeşitli konular vardır.

Din felsefesi din kavramına odaklanarak yaratılış, insan doğası, kaderin kaynağı, evren, Tanrı ve insani değerler gibi konuları ele alır.

Siyaset felsefesinin eğildiği kavramlar ise devlet, bürokrasi, yönetim biçimleri, adalet ve toplumdur. Siyasi iktidarın nasıl ortaya çıktığı ve nasıl kullanıldığı gibi sorulara da yanıt arar.

Son olarak etik ise ahlak felsefesi olarak da adlandırılan, ahlaka felsefi bir açıdan yaklaşarak incelemede bulunan felsefe türüdür. İyilik-kötülük, doğru-yanlış davranışlar ve bu davranışların kaynağı gibi konulara odaklanmaktadır.

Konularına Göre Felsefe Kitabı Önerileri

Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) Kitap Önerileri:

 • Böyle Buyurdu Zerdüşt / Herkes ve Hiç Kimse İçin Bir Kitap / Friedrich Nietzsche

Ontoloji (Varlık Felsefesi) Kitap Önerileri:

 • Sisifos Söyleni / Albert Camus
 • Yol ve Erdem / Laozi
 • Nesne Yönelimli Ontoloji / Graham Harman
 • Ben Neyim? / Ahmet Ağaoğlu
 • Böyle Buyurdu Zerdüşt / Herkes ve Hiç Kimse İçin Bir Kitap / Friedrich Nietzsche
 • Yöntem Araştırmaları / Jean-Paul Sartre

Etik (Ahlak Felsefesi) Kitap Önerileri:

 • Çoğu İnsan İyidir: Yeni Bir İnsanlık Tarihi / Rutger Bregman
 • Neden Bu Kadar Akıllıyım? / Friedrich Nietzsche
 • Materyalizm / Terry Eagleton
 • Putların Alacakaranlığı ya da Çekiçle Felsefe Yapmanın Yolları / Friedrich Nietzsche
 • Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castellio Calvin’e / Stefan Zweig
 • Sisifos Söyleni / Albert Camus

Din Felsefesi Kitap Önerileri:

 • Fragmanlar / Bir Veya Tanrı Üzerine / Ksenophanes
 • Neden Bu Kadar Akıllıyım? / Friedrich Nietzsche
 • Akıl, İnanç ve Devrim / Terry Eagleton
 • Siddhartha / Hermann Hesse

Estetik/Sanat Felsefesi Kitap Önerileri:

 • Kavramdan Sonra: Çağdaş Sanatın Felsefesi / Peter Osborne
 • Materyalizm / Terry Eagleton
 • Poetika / Şiir Sanatı Üstüne / Aristoteles
 • Güzelin ve Çirkinin Ötesinde / Estetiğin Halleri / Süreyya Su

Siyaset Felsefesi Kitap Önerileri:

 • Yöntem Araştırmaları / Jean-Paul Sartre