Ksenophanes

560-478
Ksenophanes, MÖ 560 ile 478 yılları arasında yaşamış, Sokrates öncesi önemli bir düşünür,şair ve Elea Okulu’nun kurucularındandır.Yaşamının büyük kısmını Kolophon, yani bugünkü adıyla İzmir, Değirmendere civarında sürdürmüştür. Seyahatleri boyunca felsefesini şiir formunda kaydetmiş, Fragmanlar’la antropomorfizm ve dönemin popüler düşünce akımı Homerik mitolojiden duyduğu mutsuzluğu ifade etmiştir. Genel anlamda Ksenophanes felsefesi insan ve kültür sorularına kafa yorar, Yunan toplumunun önemli kavram ve değer yargılarını araştırır. Din ve Tanrı kavramları bu felsefe için önemli bir tartışma konusu olmuş, Ksenophanes insan biçimli çoktanrıcılık anlayışına karşı çıkmıştır. Antik Yunan’ın tanrı tasavvuruna, tektanrıcılık düşüncesiyle itiraz etmiştir. Bugün Ksenophanes’e dair bildiklerimiz kendi yazdığı Fragmanlar ve Aristoteles, İskenderiyeli Klemens ve Sextus Empiricus kaynaklarından toparlanmıştır.

Ksenophanes Eserleri