Kate Raworth

KATE RAWORTH, Oxford Üniversitesi’nde Siyaset, Felsefe ve Ekonomi lisansının ardından aynı üniversiteye bağlı Kalkınma Ekonomisi Programı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Kendisini 21. yüzyılın sosyal ve ekolojik güçlüklerine değinen ekonomi düşüncesinin izini sürmeye adamış bir iktisatçıdır. Oxford Üniversitesi Çevresel Değişim Enstitüsü’nde kıdemli misafir araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve dersler vermektedir. Ayrıca Cambridge Sürdürülebilirlikte Liderlik Enstitüsü’nün paydaşlarından olup, Schumacher Koleji’nde Dönüşüm Ekonomisi Programı’nda da ders vermeyi sürdürmektedir. Uluslararası arenada takdir almış fikri “simit ekonomisi”, sürdürülebilir kalkınma düşünürleri, ilerici işletmeler ve politik eylemciler arasında geniş bir etkiye sahip olmuştur. Temel fikirlerini BM Genel Meclisi’nden İşgal Hareketi’ne çok çeşitli kitlelere sunmuştur. Financial Times, Wall Street Journal, New Statesman, CNN ve Al-Jazeera gibi medya organlarında makale ve röportajlar kaleme almıştır. On yıldır, Oxfam’ın kıdemli araştırmacılarından biri olarak çalışmaktadır.

Kate Raworth Eserleri