Hikmet Altınkaynak

Hikmet Altınkaynak

1945
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Gazetecilik, YTÜ’de rektör danışmanlığı yaptı. Radyo ve televizyon programları hazırladı. Milliyet ve Hürriyet Yayın Gruplarında redaktör, yazar, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Eleştiri, Yaşasın Edebiyat gibi dergileri çıkardı. Gazete ve dergilerde yazdı. Elli kitap yayımladı. On ikisini MEB öğrencilere tavsiye etti. Atatürk’ü Seviyorum kitabı (on kitap) Çin’de Çince ve Uygurca yayımlandı. Edebiyatımızda 1940 Kuşağı, Zamanla, Orhan Kemal’in Hikâyeciliği, Çağdaş Türk Şiiri 1, Yeni Binyılın Edebiyatçıları, Dünyayı Paylaşan Yazarlar, 100 Temel Eser, Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü gibi önemli kitaplara imza attı. Cumhuriyet’te yazıyor, YTÜ Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor.

Hikmet Altınkaynak Eserleri