Friedrich Engels

Friedrich Engels

1820-1895
FRIEDRICH ENGELS, 1820'de Barmen'de doğdu. Karl Marx'la birlikte diyalektik ve tarihsel maddeciliğin, bilimsel sosyalizmin iki büyük kuramcısından biridir. Yaşamı boyunca Marx'la hep aynı safta yer aldı, devrimci proletarya hareketinin örgütlenmesinde önemli rol oynadı. En önemli eserleri: Alman İdeolojisi (K. Marx ile birlikte), Komünist Manifesto (K. Marx ile birlikte), İngilterede Emekçi Sınıfın Durumu, Anti-Dühring; Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni ve Doğanın Diyalektiği. 1895'te Londra'da öldü.

Friedrich Engels Eserleri
Friedrich Engels Blog İçerikleri

Devrim, Direniş ve İsyanlara Öncülük Etmiş Kitaplar

Devrim, Direniş ve İsyanlara Öncülük Etmiş Kitaplar

Çağdaş fotoğrafçı klasiklere nasıl bakar?

Çağdaş fotoğrafçı klasiklere nasıl bakar?