Cangül Örnek

Cangül Örnek

1978
Cangül Örnek, 1978’de Bingöl’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede sosyoloji alanında yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. George Washington ve New York üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Soğuk Savaş tarihi, Türkiye entelektüel tarihi, ideolojiler ve siyaset teorisi gibi başlıklarda çok sayıda çalışması bulunuyor. Çağdaş Üngör’le birlikte editörlüğünü üstlendiği Turkey in the Cold War: Ideology and Culture başlıklı kitabı 2013’te Palgrave-Macmillan Yayınları tarafından yayımlandı.

Cangül Örnek Eserleri