Azra Erhat

Azra Erhat

1915-1982
Azra Erhat, 1915 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Brüksel’de tamamladı. 1939’da Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni biti­re­rek aynı fakültenin Klasik Filoloji Bölümü’ne asistan olarak girdi. 1946’da doçent oldu. İki yıl sonra, sol eğilimli oldukları ge­rek­çesiyle bir grup arkadaşıyla birlikte görevinden alındı. İstanbul ve Vatan gazetelerinde yazdı, Milletlerarası Çalışma Bürosu Kü­tüp­ha­nesi’nde çalıştı. 12 Mart döneminde TCK’nın 141. maddesine aykırı eylemde bulunmak savıyla Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat Gün­yol’la birlikte tutuklandı ancak yargılama sonunda aklandı. Tür­kiye’de hümanizm düşüncesinin yayılması ve günümüz ay­dın­lanmasının Eski Yunan felsefesiyle ilişkilendirilmesi amacıyla yazılar kaleme aldı. Fransızca, Almanca, İngilizce, Latince ve Eski Yunancadan yaptığı çevirilerle tanındı. A. Kadir’le birlikte çevirdikleri İlyada’nın birinci bölümüyle Habib Edip Törehan Bilim Ödülü’nü, ikinci bölümüyle de 1962 yılında TDK Çeviri Ödülü’nü aldı. Daha sonra Homeros’un ikinci büyük destanı Odysseia’yı da yine A. Ka­dir’le birlikte Türkçeye kazandırdı. Azra Erhat, 6 Eylül 1982’de ara­mızdan ayrıldı.

Azra Erhat Eserleri