Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Mithat Efendi

1844-1912
Ahmet Mithat Efendi, 1844’te İstanbul’da doğdu. Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinde çeşitli devlet görevlerinde bulunduktan sonra 1871’de İstanbul’a döndü. Tahtakale’de ufak bir matbaa kurup eserlerini basmaya başladı. Bu dönemde gazete yazıları da yazan Ahmet Mithat, 1873’te Rodos’a sürüldü. İlk romanlarını ve oyunlarını Rodos’ta yazdı. 1876’da İstanbul’a dönüp Takvim-i Vakayi gazetesi ve Matbaa-i Amire müdürü oldu. 1878’de Tercüman-ı Hakikat’i çıkardı. Tanzimat döneminin en önemli ve en popüler yazarlarından olan Ahmet Mithat Efendi, edebiyattan bilime farklı konularda yüzlerce kitap yazdı, çeviriler yaptı. Yazdığı ve çevirdiği eserlerle halkın aydınlanması için uğraş verdi, genç yazarlara sahip çıkarak edebiyatımızın gelişmesinde önemli bir rol oynadı. 1912’de ölen yazarın mezarı Fatih Ca­misi haziresindedir.

Ahmet Mithat Efendi Eserleri