Yiğit Okur

Yiğit Okur

1934-2016
YİĞİT OKUR, Orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde ta­mamladı. 50’li yıllarda, Varlık, Yenilik, Mavi dergilerinde şi­ir­leri ya­yım­lan­dı; aynı dönemde, Ugo Betti, Jean Cocteau, Her­man Wook, André Maurois’dan roman, oyun çevirileri yaptı; Yeni Sabah, Vatan gazetelerinde tiyatro eleştirileri ya­yım­lan­dı. Cep Tiyatrosu’nun ku­rucularından olan Okur, bir süre sah­neye çıktı. Hukuk öğrenimini sürdürmek için 1958’de Cenevre’ye giden Okur’un, birincilikle bitirdiği fakültede tamamladığı dok­tora tezi, Cenevre Üniversitesi Hu­kuk Ödü­lü’ne layık gö­rüldü. 1965’te yurda dönen Okur, aile ge­le­neğini sür­dürerek avukatlığa başladı. Bu süreçte çeşitli gazete ve der­gi­ler­de, söyleşi ve mesleki makalelerle yetindi. Yak­la­şık kırk yıl sü­ren sessizlikten sonra Yiğit Okur, Hulki Bey ve Arkadaşları adlı romanıyla yeniden yazın dünyasına dön­dü. O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları adlı öykü kitabıyla 2003 Haldun Taner Öykü Ödülü’nü ve Deniz Taşları ro­ma­nıy­la 2006 Yunus Nadi Ro­man Ödülü’nü aldı.

Yiğit Okur Eserleri
Yiğit Okur Blog İçerikleri

Kitabı Kapağının Rengine Göre Seçin

Kitabı Kapağının Rengine Göre Seçin

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa