Walter Scott

1771-1832
WALTER SCOTT, 1771’de Edinburgh İskoçya’da doğdu. Altısı çocuk yaşta ölen dokuz çocuklu bir ailenin oğluydu. Ailesi soylu kökenlere dayanıyordu. Okula çok erken başladı. Babası da avukat olan Scott yüksek eğitimine hukuk alanında başladı, ancak İskoç tarihi ve kültürüne duyduğu büyük ilgi onu hukuktan yazmaya yöneltti. Edebiyat ve tarih bilgisi, Avrupa romantizminde tarihî roman türünün kurucusu olarak anılmasını sağladı. İskoç halk masallarının yeniden keşfedilmesinde önemli rol oynadı. Alman romantizmi, gotik romanlar ve İskoç baladları üzerinde çalıştı. İlk eseri bir Alman baladının çevirisiydi. Minstrelsy of the Scottish Border’la bir edebiyatçı olarak anılmaya başladı. Bunu Scott’ı İskoç edebiyatının en önemli ismi haline getirecek Marmion, Göldeki Kadın, Waverley romanları gibi sayısız şiir roman ve oyun takip etti. 1832’de öldü. Öldüğünde borç içindeydi, ancak romanları dönemin en çok satanları arasındaydı.

Walter Scott Eserleri