W. M. Spellman

İngiltere odaklı düşünce ve uygarlık tarihi çalışan bir araştırmacıdır. Kitapları arasında John Locke, European Political Thought, 1600-1700, [Avrupa Siyasal Düşüncesi, 1600-1700] Monarchies, 1000-2000 [Monarşiler, 1000-2000], A Concise History of the World Since 1945 [1945’ten Bu Yana Dünyanın Kısa Bir Tarihi] ve A Short History of Western Political Thought [Batı Siyasal Düşüncesinin Kısa Bir Tarihi] öne çıkan başlıklardır. Spellman halen University of North Carolina-Ashville’de ders vermektedir.

W. M. Spellman Eserleri