Vâ-Nû

1901-1967
VÂLÂ NUREDDİN VÂ-NÛ, 1901’de doğdu. Çocukluğu Beyrut ve Selanik’te geçti. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra kısa bir süre Vi­yana’da öğrenim gördü. Lisede birlikte okuduğu Nâzım Hikmet’le birlikte Milli Mücadele’ye ka­tılmak için 1921’de Ankara’ya geçti. Daha sonra Bolu’ya öğretmen olarak gönderildiler. Yine Nâzım Hikmet’le birlikte Mos­kova’ya gitti ve orada yükseköğrenim gördü. 1925’te Türki­ye’ye döndükten sonra gazetelere yazmaya ve çeviriler yapmaya başladı. Uzun yıllar içinde on binlerce yazı yazdı, yüzlerce metni Türkçeye çevirdi. 1936’da ailesiyle Ünye’ye yerleşti ve bir sene burada yaşadı. 1942’de yazdığı bir yazı nedeniyle er rütbesiyle Konya’ya sürgün edildi. 1945’te uzun zamandır haberleşmediği Nâzım Hikmet’i Bursa Ceza­evi’nde ziyaret etti. Akşam, Haber, Cumhuriyet, Tercüman, Havadis, Zafer, Meydan, Yedigün, Yön gibi gazete ve dergilerde uzun yıllar yazan Vâ-Nû 1965’te sağlık sorunları nedeniyle yazmayı bıraktı, 1967’de İstanbul’da öldü.

Vâ-Nû Eserleri