Tomris Uyar

Tomris Uyar

1941-2003
TOMRİS UYAR, 1941’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Ame­ri­kan Kız Ko­leji’ni ve İÜ Gazetecilik Ens­titüsü’nü bi­tir­di. İpek ve Bakır ve Ödeşmeler gibi öykü kitaplarında kü­çük bur­juva insanların yaşam biçim­le­rine yoğunlaştı. Yürekte Bukağı’yla 1980’de, Yaza Yolculuk’la 1987’de Sait Faik Hi­kâ­ye Armağanı’nı aldı. Vir­ginia Woolf, Gabriel García Már­quez, Juan Rulfo, Lewis Carroll, Kurt Vonnegut Jr., Julio Cortázar, Jorge Luis Borges gibi ya­zar­ların yapıtlarını dilimize kazandırdı. 2003’te İs­tanbul’da öldü.

Tomris Uyar Eserleri


Tomris Uyar Çevirdiği EserlerTomris Uyar Blog İçerikleri

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa