Thomas Hobbes

THOMAS HOBBES, 1588’de Malmesbury, İngiltere’de doğdu. Annesi hakkında çok az şey biliniyor, babasıysa din adamıydı. Oxford ve Cambridge’de matematik ve geleneksel sanatlar alanlarında eğitim gördü, haritalara merak saldı. Gençliğinde başta soylu Cavendish ailesi olmak üzere pek çok bilindik ailenin çocuklarına öğretmenlik yaptı. Bu sayedeAvrupa kentlerinde bulunma imkânı yakaladı, hatta Galileo ile tanıştı ve çok etkilendi.Parlamento üyeleri,devlet büyükleriyle tanıştı; girip çıktığı çevrelerde felsefi düşünceleri şekillenmeye başladı. İngilte­re’ye dönüp içsavaşla yüzleşmek Hobbes’u derinden etkiledi ve on yıllığına Fransa’ya gitti. O yıllarda II. Charles’ın öğretmenliğini de yaptığı söylenir. En bilinen eseri Leviathan Batı felsefesini şekillendiren metinlerden biri olarak değerlendirilir. Hobbes Leviathan’la bir siyaset felsefecisi olarak anılmaya başlar; ancak felsefe, etik, tarih gibi konularla da ilgilidir. En çok da insanların toplum halinde güvenle yaşaması, dinin siyasetle ilişkisi, devlet yapısı ve işlevi gibi meselelere kafa yormuştur. Kiliseyi devlete bağımlı kılmak gerektiği görüşüyle tanınır. 1679 yılında İngiltere’de ölmüştür.

Thomas Hobbes Eserleri