Tevfik Fikret

Tevfik Fikret

1867-1915
TEVFİK FİKRET, 24 Aralık 1867’de İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni birincilikle bitirdikten sonra Hariciye’de çalıştı. 1894’te Galatasaray Lisesi’nde Türkçe öğretmeni oldu. Bir sene sonra Servet-i Fünun dergisinin başına geçerek yeni bir kadroyla dergi çıkarmaya başladı. Bir dönem Robert Kolej’de de Türkçe öğretmenliği yaptı. 1901’den 1908’deki Hürriyet’in ilanına kadar Aşiyan’daki evinde inzivaya çekildi. Meşrutiyet’ten sonra Galatasaray Lisesi’nin müdürü oldu, Robert Kolej’deki derslerine devam etti. Doğu sanatına da hâkim olan Tevfik Fikret, Avrupai sanat anlayışının ve bilimselliğin memleketimizde yerleşmesi için en çok çabalamış isimlerdendir. Servet-i Fünun şiirinin en büyük şairi sayılan Fikret, muhalif duruşu ve güçlü edebî sezgisiyle de bir dönemin edebiyat neslinin yetişmesinde önemli paya sahiptir.

Tevfik Fikret Eserleri