Sylvie Germain

Sylvie Germain

1954
SYLVIE GERMAIN, 1954’de Chateauroux’da doğdu. Sorbonne Üniver­si­te­si’nde Felsefe eğitimi aldı. 1981 yılında Fransız Kül­tür Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. 1984’te yayımlanan ilk ro­­ma­nı Gecelerin Kitabı altı edebiyat ödülünün yanı sıra eleş­tir­menlerin ve okuyucuların övgülerini aldı. 1986-1992 yılları ara­sında Çekoslavakya’da yaşadı, Prag’daki Fransız okulunda Fran­sızca ve felsefe dersleri verdi. Çağdaş Fransız edebiyatı­nın en önemli isimlerinden olan yazar Magnus isimli roma­nıy­la, 2005 yılında lise öğrencilerinin verdiği Goncourt Ödü­lü'­nü aldı.

Sylvie Germain Eserleri