Süleyman Velioğlu

1927-2001
Süleyman Velioğlu, 1927’de, Manisa, Kula’da doğdu. Resme ilgisi ilkokul yıllarında başladı. İlk kişisel sergisini 1942’de Manisa Halkevi’nde açtı. Tıp fakültesinde okurken öğrenimini bırakıp yalnızca resim çalışmayı düşündü ama ailesi buna şiddetle karşı çıkınca Güzel Sanatlar Akademisi’ne konuk öğrenci olarak devam etti. 1949- 1953 arasında ressam Zeki Kocamemi’nin öğrencisi oldu. 1967’den sonra figüratif anlayışta kişisel bir sanat görüşü geliştirerek ressam Tangül Akakıncı’yla birlikte Akatünvel sanat grubunu kurdu. İnsan varlığına dair ontolojik bir kurama dayalı bir estetik anlayışı geliştirdi. Yapıtları, İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde, New York, Boston, New Jersey, Paris, İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerdeki koleksiyonlardadır. 1990’ların başında emekli olana kadar Dağyolu’yla birlikte kurdukları Psikopatolojik Sanat Laboratuvarı’nın yöneticiliğini yaptı. 2001’de öldü. Diğer kitapları: Akıl Hastalıklarının Güzel Sanatlarla Tedavisi (İhsan Ş. Aksel’le birlikte, 1958), Akıl Hastalarının Sanat Mahsülleri (İhsan Ş. Aksel’le birlikte, 1960), İnsan ve Yaratma Edimi (2000), İnsanın Resmi (2010).

Süleyman Velioğlu Eserleri