Stratis Mirivilis

Stratis Mirivilis

1890-1969
STRATİS MİRİVİLİS, 1890’da Midilli’de doğdu. Asıl adı Efstratios Stama­to­­pulos’tu. 1912’de Atina Üniversitesi’ne girdiyse de, Balkan Sava­şı’na gönüllü olarak katılmak için öğrenimini yarıda bıraktı. Ağır yaralanmasına karşın, 1922’ye kadar bütün savaşlara katıldı. Terhis olduktan sonra Midilli’ye dönerek Kampana ve Tahidromos ga­ze­telerini çıkardı. 1932’de yerleştiği Atina’da bir süre gazetecilik yap­tı, 1938’den 1955’e kadar Millet Meclisi Kütüphanesi’nde memur ola­rak çalıştı. Yaşamının sonuna kadar çeşitli gazetelerde öyküleri, gezi anı­ları, çocuk romanları, eleştiri ve denemeleri yayımlandı. 1956’da Ati­na Akademisi’ne kabul edildi ve bir süre Yazarlar Birliği başkanlı­ğı­nı yaptı. Cephede yazmaya başladığı Mezarda Hayat adlı romanı, 1924’te Midilli’de Kampana gazetesinde tefrika edildikten sonra, 1930’da Atina’da kitap olarak basıldı. Dünya edebiyatının en güçlü sa­vaş karşıtı yapıtlarından biri sayılan Mezarda Hayat, yerleşik de­ğer­leri gözüpek bir biçimde sorgulaması yüzünden tutucu çev­re­le­rin tepkisiyle karşılaştı. Mezarda Hayat dışında Altın Gözlü Öğretmen, Arnavut Vasil, Denizkızı Meryem Ana ve Dörtlerin Romanı adlı ro­manları da yayımlanan yazarın ayrıca Mavi Kitap, Yeşil Kitap, Kır­mı­zı Kitap ve Mor Kitap adlı dört öykü kitabı bulunuyor. Mirivilis, 1969’da Atina’da zatürreeden öldü.

Stratis Mirivilis Eserleri