Söyleşi - Murat Gülsoy

Murat Gülsoy Söyleşi 

Söyleşi - Murat Gülsoy
Tarih: 1 Nisan Cumartesi
Saat: 17.00
Yer: Başka Ol, Antalya