Sonya O. Rose

Sonya O. Rose

SONYA O. ROSE, 1935’te Amerika’da doğdu. Lisansını Antioch College’ dan, sosyoloji üzerine yüksek lisansını ve doktorasını Northwestern Üniversitesi’nden aldı. Araştırmaları 19. ve 20. yüzyıldaki sanayileşme sürecinde ve İkinci Dünya Savaşı sırasında kadınların rolü üzerine yoğunlaşır. Alanının önde gelen akademisyenlerinden olan Rose’un yayımlanan diğer kitapları arasında şunlar bulunuyor: Limited Livelihoods: Gender and Class in Nineteenth-Century England (Kısıtlı Geçimler: 19. Yüzyıl İngiltere’sinde Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf), Which People’s War?: National Identity and Citizenship in Britain, 1939-1945 (Hangi Halkların Savaşı?: Britanya’da Ulusal Kimlik ve Yurttaşlık, 1939-1945).

Sonya O. Rose Eserleri
Sonya O. Rose Blog İçerikleri

#BirlikteGüçlü

#BirlikteGüçlü