Serol Teber

1938-2004
Serol Teber, 1938’de İstanbul’da doğdu. Tıp doktoru, nöropsikiyatr. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı fakültede nöropsikiyatri uzmanlığı yaptı. 1970’lerin başında Almanya’ya göç ederek Düsseldorf’ta psikiyatri kliniği şefi olarak çalıştı, çok sayıda araştırma makalesi yazdı. 2000’lerin başından itibaren yeniden İstanbul’a yerleşme çalışmalarına başladı. Varlık, Felsefe, Yeni Düşün, Cogito, Yarın, Bilim ve Sanat, Görüş gibi dergilerde yazıları yayımlandı. 2004’te Açık Radyo’da Şenol Ayla’yla birlikte Didik Didik Freud programını yaptı. 12 Kasım 2004’te hayata gözlerini yumdu. Kitaplaşan çalışmaları arasında Davranışlarımızın Kökeni (1975), Doğanın İnsanlaşması (1980), İşçi Göçü ve Davranış Bozuklukları (1980), Nükleer Savaş ve Gezegenin Biyolojik-İklimsel Yıkımı (1985), İlk Toplumların Değişimleri (1985), Picasso (1985), Yeni Osmanlılar ve Paris Komünü (1985), Paris Komününde Üç Yurtsever Türk: Mehmet, Reşat ve Nuri Beyler (1986), Politik-Psikoloji Notları (1990), Göçmenlik Yaşantısı ve Kişilik Değişimi (1993), İşkence Sonrası Yaşam ve Toplama Kampı Sendromu (1993), Melankoli: “Normal Bir Anomali” (1997), Aşiyan’daki Kâhin: Tevfik Fikret’in Melankolik Dünyası (2003), Bilimsel Bir Peri Masalı: Freud’un Aile ve Tarihsel Romanı (2003), Tutunamayanların Politik Psikolojisi (2014) bulunmaktadır.

Serol Teber Eserleri