Şemsettin Sami

Şemsettin Sami

ŞEMSETTİN SAMİ, 1850’de,Yanya’nın Fraşer kasabasında doğdu. Fraşer ve Yanya’da başladığı eğitiminin ilk yıllarında Rumca, İtalyanca, Eski Yunanca ve Fransızca öğrenmeye başladı.Ayrıca özel derslerle Farsça veArapçada ilerledi. Dille kurduğu bu kapsamlı ilişki, 1871’de İstanbul’a geldikten sonraki çalışmalarına yön verdi. 1872’de, Türkçenin ilk romanlarından Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ı Hadika gazetesinde tefrika etti. Pek çok gazete ve dergide hem yayıncı hem de yazar olarak yer aldı.Bir yandan Fransızcadan oyun ve roman çevirileri yaparken bir yandan da Besa yahut Ahde Vefa, Seydi Yahya, Gave adlı tiyatro oyunlarını yazdı.Kamus-ı Türki ve Kamus-ı Fransevi adıyla hazırladığı sözlükler, uzun yıllaralanındaki en önemli kaynaklar arasında yer aldı. Hayatının son döneminde, dokuz yılda tamamladığı altı ciltlik ansiklopedisi Kamusü’lAlam’sa onu Osmanlı geç döneminin en üretken ve tanınmış yazarlarından biri haline getirdi. 1900 sonrasında yoğunlaştığı çalışmalarıysa OrhunAbideleri,Kutadgu Bilig,Kıpçakça gibiTürkçenin kaynaklarına yönelmişti. 1904’te Erenköy’deki evinde hayatını kaybetmiştir.

Şemsettin Sami Eserleri