Mesafeli Satış Sözleşmesi

Siparişlerinizi onaylamadan önce, onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayınız alınmıştır. İlaveten, işbu Sözleşme ve ön onay ile sipariş ettiğiniz ürünlere ilişkin siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

İşbu sözleşme, Alıcı’nın www.canyayinlari.com sitesinde veya Mobil uygulamasında işbu sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini belirten kısmı elektronik olarak işaretlemesi ile elektronik ortamda akdedilmiştir.

MADDE 1. TARAFLAR

 

1.1. SATICI

Unvanı: Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Iz Plaza Giz Maslak, Eski Büyükdere Cad. No:9 Kat:8 Sarıyer İstanbul

Telefon: 0 212 252 59 88

E-Posta: yayinevi@canyayinlari.com

 

1.2. ALICI

Adı – Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

 

MADDE 2. KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.canyayinlari.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

 

3.1. Işbu Sözleşme, elektronik ortamda ürün siparişinin gerçeklşemesi amacıyla ödemenin yapılması akabinde elektronik ortamda onaylanması suretiyle kurulmuş kabul edilecektir.

 

3.2. ALICI, Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını, siparişe ilişkin verdiği bilgilerin doğru olduğunu, eksik veya yanlış bilgi içermesi nedeniyle teslimatın süresinde gerçekleşmemesi veya eksik gerçekleşmesi nedeniyle SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.3. SATICI ve ALICI, Sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından Taraflar arasında bir haksızlık olmadığını kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

 

MADDE 4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

 

Ürünler:

Satış Fiyatı:

Kargo Ücreti:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

 

MADDE 5. ÖDEME, TESLİMAT VE İADE

ALICI tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve teslimat bedeli, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

 

5.1. Ödeme Şekli

 

5.1.1. Kredi Kartı ile Ödeme: Kredi kartı ile ödemede bulunabilmek için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme doldurmanız gerekmektedir. Kredi kartınızla tek çekimde ödemede bulunabileceğiniz gibi, farklı taksit seçeneklerine bölünmek suretiyle de ödemede bulunabilirsiniz. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilen ürün/ürünleri SATICI'nın konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş, ilk satıldığı haliyle yani demonte edilmiş olarak, eksiksiz ve hasarsız biçimde SATICI'ya göndereceğini ve gönderim masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde ALICI, SATICI'nın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyan da dahil olmak üzere kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağınıkabul ve taahhüt eder. Fraud işlemler nedeniyle doğacak zararlardan SATICI sorumlu değildir.

 

5.2. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

 

5.3. Teslimat Şekli ve Adresi

5.3.1. ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında satışı yapılan ürünler SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo firmaları aracılığıyla 30(otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilecektir. SATICI, yasal süreyi aşmayacak şekilde teslim süresini belirleme hak ve yatkisine sahiptir. ALICI’nın talep etmesi halinde gönderim süresinde değişiklikler için SATICI kargo firmasını değiştirebilecektir.

 

5.3.2. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı giderler ALICI'ya aittir. Kargo bedeli ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedeli sipariş tutarına eklenmekte ve tüketici tarafından ödenmektedir. Kargo bedeline ilişkin olarak yapılan kampanyalar şirketimiz  inisiyatifindedir ve bu durumlarda yukarıda belirtilen fiyatlar geçerli değildir.

 

5.3.3. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI'nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda SATICI'nın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.

 

5.3.4. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilmesinden SATICI sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasındaürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında kargo şirketi yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir.

 

5.3.5. SATICI, mücbir sebepler veya taşınmayı-teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakit olarak ve defaten ödenir.

 

MADDE 6. GENEL HÜKÜMLER

 

6.1. ALICI, www.canyayinlari.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu olan ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı SATICI'nın fiyat dahil tüm taahhütlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri, cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI’nın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI’nın açık adres, telefon ve diğer erişim bilgilerini, şikayet ve itirazları konusunda belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmet satin aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

6.2. Sözleşme konusu ürünler, otuz günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

6.3. ALICI, 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan SATICI'nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir.

 

6.4. SATICI, ALICI'nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar.

 

6.5. Sözleşme'nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar'ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar'dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir.

 

6.6. SATICI,mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavtve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesigibi olağanüstü durumlar) nedeni ile satın alınan ürünler mücbir sebebin ortadan kalkması halinde yasal süreye uygun olarak ALICI’ya teslim edilecektir. SATICI, Sözleşme'de yer alan ürün/ürünleri 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür.

 

6.7. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle,ürünün kendisine ilan edilen açık hatalı fiyattan teslimi de dahil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabulve beyan eder.

 

6.8. Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünde detaylı şekilde belirtilmiştir. Gizlilik ve Güvenlik, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir.

 

6.9. İşbu sözleşmeye, revize tarihleri itibariyle sitemizin “Satış Sözleşmesi” bölümünden kolayca erişilebilecektir. ALICI dilerse, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasını da muhafaza etme hakkına sahiptir. İşbu halde Sözleşme hükümleri ve genel işlem şartları ALICI tarafından kolayca erişim sağlanmasına ve saklanmasına imkan tanınmıştır.

 

MADDE 7. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde SATICI'ya işbu Sözleşmede belirtilen adrese veya e-posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 6502 SayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli SözleşmelerYönetmeliği'nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

 

Ayrıca, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin   ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınlar ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde düzenlenen hallerde ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

MADDE 8. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.

 

İşbu Sözleşmeden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir.

Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, ALICI olarak ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine başvuru hakkınız bulunduğunu bildirmek isteriz.  

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI: CAN SANAT YAYINLARI YAPIM VE DAĞITIM TICARET VE SANAYI A.Ş.

 

ALICI:

Tarih: