Samipaşazade Sezai

Samipaşazade Sezai

1859-1936
SAMİPAŞAZADE SEZAİ, 1859’da İstanbul’da doğdu. Babası Abdurrahman Sami Paşa, annesi Kafkasya’dan kaçırılmış bir köle olan Gülârâ­yişHanım’dır.Aksaray’daki Taşkasap’ta bulunan ve bir kapısı Yüksek Kal­dırım’a açılan mahalle büyüklüğündeki Sami Paşa Konağı’nda geçen çocukluğu esnasında özel eğitim aldı. Çamlıca’daki köşklerinin yakınlarında oturan Abdülhak Hamid ve Recaizade Ekrem’le dostluk kurdu. Evkaf-ı Hümayun Mektubi Kalemi, Londra Sefareti, Hariciye Nezareti İsti­şare Odası gibi kurumlarda çalıştı. II.Abdülhamid muhalefetine ya­kınlaştı ve 1901’de Paris’e giderek Jöntürklere katıldı. Bu esnada İttihat ve Terakki’nin yayın organı olan Şura-yı Ümmet’te politik makaleler yazdı.1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. 1909-1921 yılları arasında Madrid büyükelçiliği yaptı. 1921’de görevinden azledilip yurda dönünce yazı hayatı tekrar başladı. 1927’de kendisine TBMM tarafından cüzi bir maaş bağlandı. O tarihten itibaren Ka­dı­köy Mühürdar’da belediyenin kirasını ödediği bir evde yaşadı. Küçük Şeyler (1891) kitabıyla hikâyecilikte de gerçekçilik tarzının gelişiminde etkili oldu. 1934-1935 yıllarında yazmaya çalıştığı Konak romanı yarım kaldı. 26 Nisan 1936’da vefat etti.

Samipaşazade Sezai Eserleri