Sabiha Sertel

1895-1968
SABİHA SERTEL, 1895’te Selanik’te doğan Sabiha Sertel, Osmanlı İmparatorluğu’nun Selanik’i kaybettiği Balkan Savaşı’nın ardından ailesiyle birlikteİstanbul’a göç etti. 1915’te Zekeriya Sertel’le evlendi. 1919’da ABD’ye giderek Columbia Üniversite’sinde Sosyoloji Bölümü’nün derslerini takip etti. Kendi ifadesiyle “cins bilinci”nin yanında “sınıf bilinci”ni edindi. Türkiye’ye döndüğünde pek çok dergi ve gazetenin çıkışında önemli roller oynadı. Cumhuriyet, Büyük Mecmua, Resimli Ay, Sevimli Ay, Yeni Edebiyat, Tan gibi gazete ve dergilerde yazdı. Özellikle Tan gazetesinde yürüttüğü demokrasi mücadelesi 4 Aralık 1945’teki Tan Matbaası Baskını’yla son buldu. Türkiye’de kendi imzasıyla yayımlanan son yazısı 3 Aralık 1945 tarihli Tan nüshasındaki “Muvafakatin Feryadı”ydı. Zekeriya Sertel’le beraber 1950’de bir daha dönememek üzere yurtdışına gitti. 3 Eylül 1968’de Bakü’de öldü. Mezarı hâlâ oradadır.

Sabiha Sertel Eserleri
Sabiha Sertel Blog İçerikleri

Mor Ötesi Kitap Kapakları

Mor Ötesi Kitap Kapakları