Rosa Regàs

Rosa Regàs

ROSA REGÀS, 1933 yılında Barcelona’da doğdu. Barcelona Üniversitesi’nde Felsefe ve Edebiyat eğitimi gördü ve 1964-1970 yılları arasında ülkenin önemli yayınevlerinden Seix Barral’da çalıştı. 1970 yılın­da La Editorial Gaya ve çocuk kitapları basan Ediciones Bausán’ı kurarak her ikisini de 1980 yılına dek yönetti. Birleşmiş Milletler için Cebelitarık, New York, Nairobi, Paris, Washington gi­bi kent­ler­de çevirmen olarak çalıştı. Çağdaş İspanyol edebiyatının en önemli yazarlarından biri kabul edilen Regas’ın yapıtları arasında Ginebra (1989), Memoria de Almator, Azul (1994 Nadal Ödülü’nü almıştır), Canciones de amor y de Batalla, Viaje a la Luz del Cham, Sangre de mi Sangre, Luna Lunera ve Dorotea’nın Şarkısı sayılabi­lir. Ayrıca çe­şitli antolojilerde yayımlanan öyküleri de bulunmakta­dır. Yazar der­gilere yazdığı yazıların yanı sıra radyo ve televizyon program­la­rıy­la da Katalunya kültür yaşamında önemli bir yere sa­hip­tir. Hepsi de ülkenin önemli edebiyat ödülleri olan Premio Prín­cipe de Astu­rias de Artes y de Letras; Premio de Novela Café Gijón; Nadal de Novela, Premio Internacional de Novela Alfaguara ile ga­ze­tecilik dalında önde gelen bir ödül olan Premio Ortega y Gas­set’in jürile­rin­de yer almaktadır.

Rosa Regàs Eserleri