Raymond Radiguet

Raymond Radiguet

1903-1923
RAYMOND RADIGUET, 1903’te Fransa’da doğdu. On altı yaşında Paris’e giderek Apollinaire, Max Jacob, Erik Satie ve onu himayesine alan Jean Cocteau gibi Birinci Dünya Savaşı sonrasının önde gelen dadacı ve kübist sanatçılarıyla yakın dostluklar kurdu. Romancı ve şair olan yazar on yedi yaşında olağanüstü bir kavrayış ve kusursuz bir üslupla yazdığı İçimizdeki Şeytan adlı yapıtıyla tanındı ve XX. yüzyıledebiyatın dâhi çocuğu olarak anılmaya başladı. Üslubundaki yalınlık bu genç yazarı yeni klasik geleneğin ustalarından biri haline getirdi. Radiguet, ikinci ve son romanı Orgel Kontunun Balosu’nun yayımlanmasından önce 1923’te Paris’te tifodan öldü.

Raymond Radiguet Eserleri