Râşid Erer

RÂŞİD ERER, 1868’de İstanbul’da doğdu. 1886’da Galatasaray Sultanisi’ndenmezun oldu. Borsa ve maliyede teftiş kurulu başkanı olarak görev aldı. 1919- 1922 yılları arasında İaşe, Maliye, Maarif ve Evkaf bakanlığı yaptı. 1924-1949 arasında Galatasaray Lisesi, Mülkiye ve Deniz Ticaret Yüksekokullarında lisan ve tarih dersleri verdi. 1931-1933 arası Uluslararası Mason Birliği’nin başkanlığını yürüttü. İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Râşid Erer 1952’de öldü.