Platon

427-347
PLATON, (MÖ 428/427-MÖ yaklaşık 348/347), öğretmeni Sokrates ve öğrencisi Aristoteles’le birlikte Batı felsefesinin kurucularından sayılan üç büyük Eski Yunan filozofundan biridir. Eski Yunan felsefesinde Herakleitos’tan Pythagoras’a uzanan geleneğin mirasçısı olan Platon, Sokrates’le birlikte, felsefenin, bir yandan sağlam ve tutarlı düşünce çıkarımlarına, bir yandan da ince ve zengin bir dil kullanımına önem veren çizgisi üstünde yer almıştır. Hiçbir yazılı metin üretmemiş olan Sokrates’in uyguladığı “diyalog” yöntemini bir yazı biçimine dönüştürerek öğretmenini bu metinlerin başkişisi olarak kullanmıştır. Platon’un etik ağırlıklı felsefi sistemi, hem Hıristiyan hem de İslam düşüncesini derinden etkilemiştir. MÖ 387’de Atina dışındaki bir zeytinlikte, bir anlamda bugünkü üniversitenin atası sayılanAkademia’yı kuran Platon, yaşamı boyunca burada ders vermiş, yöneticilik yapmıştır.

Platon Eserleri