Pîrî Reis

1470-1554
Pîrî Reis, 1470 yılında, Gelibolu'da doğdu. Amcası ünlü denzci Kemal Reis'in yanında yetişti. 1487-93 yılları arasında Akdeniz'de korsanlık yaptı. Savaş gemisi kaptanı olarak Venedik seferinde büyük başarı kazandı. Amcasının ölümünden sonra Gelibolu'da bir süre sakin bir hayat yaşadı ve bu sırada, korsanlık yıllarında ele geçirdiği, Kristof Kolomb'un haritalarından yararlanarak bir dünya haritası çizdi. 1521'de tamamladığı Kitab-ı Bahriye'yi Kanunî Sultan Süleyman'a sundu. Osmanlı donanmasının komutanlığına getirildi ve çok başarılar kazandı. Başarılarını çekemeyen Basra Beylerbetyi Kubad Paşa tarafından, donanmayı Basra'da terk etmekle suçlandı ve Kahire'de 1554'te idam edildi.