Nursel Duruel

Nursel Duruel

1941
NURSEL DURUEL, 1941’de Şarki Karaağaç’ta doğdu. İstanbul Kız Li­se­si’ni, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ar­ke­o­loji Bö­lü­mü’nü bitirdi. 1965’te TRT’nin ilk prodüktör kadro­sun­­da yer aldı; başta edebiyat-sanat olmak üzere çeşitli alanlar­da rad­­yo programları hazırladı. Reklam yazarlığı, televiz­yon ya­zarlığı, ansiklopedi yazarlığı, BRT Radyosu’nda mü­dür yar­dımcılığı yaptı. İlk öyküsü 1979’da Türk Dili’nde çık­tı. Ge­yik­ler, Annem ve Almanya (1982) ile 1981 Akademi Ki­­­tabevi Öy­kü Ödülü’nü ve 1983 Sait Faik Hikâye Ar­ma­ğa­nı’nı; Yazılı Ka­ya’da yer alan (1992) “Burgaç” adlı öy­kü­süyle de 1990 Yu­nus Na­di Yayımlanmamış Öykü Ödülü’nü al­dı. TRT İstanbul Rad­yo­su’nda Ya­yın Dün­ya­sı adlı ki­tap tanıtım programı hazırladı.

Nursel Duruel Eserleri
Nursel Duruel Blog İçerikleri

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa