Nelly Sachs

Nelly Sachs

1891-1970
NELLY SACHS, 1891’de Schöneberg’de doğdu. Asıl adı Leonie Sachs’tır. Sanayici, varlıklı bir Yahudi ailenin kızı olarak kültürlü bir ortamda iyi bir eğitim aldı. İlk kez on beş yaşındayken okuduğu İsveçli yazar Selma Lagerlöf’ten çok etkilendi ve böylece Lagerlöf’le otuz beş yıl sürecek mektuplaşmaları başladı. İlk şiirleri, 1921’de Stefan Zweig’ın desteğiyle yayımlandı. Doğa ve müzik temaları etrafında bir araya gelen ve sonraları Nelly Sachs’ın toplu eserleri arasına almaktan kaçındığı bu ilk şiirler, melankolik ve neo-romantik etkiler taşıyordu. Şiirlerini 1920’lerin sonuna kadar, Berlin’in çeşitli gazete ve dergilerinde yayımladı. Nazilerin iktidara gelmesinden sonra, Almanya’da kalmasının mümkün olamayacağını anladı. Bunun üzerine Selma Lagerlöf’ün aracılığıyla İsveç Prensi Eugen’in daveti üzerine 1940 yılında annesiyle birlikte Berlin’den Stockholm’e kaçtı. Tevrat ve Yahudi geleneğinden beslenen şiirlerinde genelde savaşı ve savaşın insanda yol açtığı yıkımları, özeldeyse Yahudi halkının çilesini anlattı. Savaş sonrasında Almanya’ya dönmeyip Stockholm’de yaşamayı tercih etti. Kimi kitapları ve metinleri 1940’ların sonunda Doğu Almanya’da yayımlansa da, Batı Alman topraklarında tanınması için 1950’li yılların sonunu beklemek gerekti. Hans Magnus Enzensberger gibi kendilerine yeni bir çıkış noktası arayan genç edebiyatçılar tarafından keşfedilinceye kadar Sachs, tam bir yalnızlık içinde şiirler ve oyunlar yazdı. 1960’da kendisine verilen bir ödülü almak için, yirmi yıldan sonra ilk kez Almanya’ya gitti ve Stockholm’e dönüşünde sinir buhranı geçirerek üç yıl bir klinikte kaldı. 1966 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü Şmuel Yosef Agnon ile paylaştı. Nelly Sachs 1970’te Stockholm’de öldü.

Nelly Sachs Eserleri