Nedret Tanyolaç Öztokat

1962
NEDRET TANYOLAÇ ÖZTOKAT, 1962’de İstanbul’da doğdu. İstan­bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nı 1985’te bitirdi. 2006 yılında profesör oldu. Çalışmalarını edebiyat göstergebilimi alanında yoğunlaştırdı. 2002 yılından bu yana Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın başkanlığını yürüten Öztokat, başta Marguerite Duras, Jorge Semprun, Nina Berberova veTzvetan Todorov olmak üzere önemli yazarların yapıtlarını Türkçeye kazandırdı.

Nedret Tanyolaç Öztokat Eserleri