Nadia Urbinati

Nadia Urbinati, Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde siyaset teorisi profesörüdür. Modern ve çağdaş siyasal düşünce ile demokratik ve antidemokratik gelenekler üzerine uzmanlaşan Urbinati, Capalbio Uluslararası Ödülü’nü alan Ben Halkım’ın yanı sıra Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People (Çarpıtılmış Demokrasi: Kanaat, Hakikat ve Halk), The Tyranny of the Moderns (Modernlerin Tiranlığı), Representative Democracy: Principles and Genealogy (Temsilî Demokrasi: İlkeler ve Soybilim) ve demokrasi teorisi alanında en iyi kitap olarak David ve Elaine Spitz Ödülü’nü kazanan Mill on Democracy: From the Athenian Polis to Representative Government (Mill’in Demokrasi Üzerine Düşünceleri: Atina Polis’inden Temsilî Hükümete) adlı kitapların da yazarıdır.

Nadia Urbinati Eserleri