Mustafa Suphi

1882-1921
1882’de Giresun’da doğdu. Kudüs, Şam ve Erzurum’da ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce İstanbul’da hukuk, sonra Paris’te siyasal bilgiler okudu. Paris’te dönemin düşünürlerini takip etti, ayrıca Tanin gazetesinin muhabirliğini yaptı. İstanbul’a döndükten sonra hukuk ve iktisat dersleri verdi, çeşitli gazetelerde yazılar yazdı. Fransa’dayken dahil olduğu İttihat ve Terakki’den 1912’de ayrıldı. 1913’te Sinop’a sürüldü. 1914’te Rusya’ya kaçtı, bu yıllarda komünizmle tanıştı. Devrimden sonra bir süre Sov­yetler’de görev yapan Mustafa Suphi, arkadaşlarıyla birlikte 10 Eylül 1920’de, Bakü’de Türkiye Komünist Fırkası’nı kurdu. Milli Mücadele’ye katılmak için bir grup askerle Anadolu’ya geldi, Bolşevik yanlısı düşünceleri tepkiyle karşılandı. 28 Ocak 1921 gecesi, Trabzon’dan Sovyetler’e geri gönderilmek istendi. Bindiği teknede, on dört yoldaşıyla birlikte katledildi.

Mustafa Suphi Eserleri