Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk

1881-1938
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 1881’de Selanik’te doğdu. Selanik, Manastır ve İstanbul’daki okullarda öğrenimini tamamladı. Osmanlı coğrafyasının farklı şehirlerinde subay olarak görev yaptı. 1909’da, Meşrutiyet idaresini savunmak için Hareket Ordusu’yla İstanbul’a geldi. Trablusgarp’ta, Balkan Savaşları’nda ve Birinci Dünya Savaşı’nda önemli cephelerde savaştı, Çanakkale’de büyük başarılar elde etti. Mondros Mütarekesi’nin ardından Bandırma vapuruyla İstanbul’dan ayrıldı ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a indi. Bu tarih, Kurtuluş Savaşı’nın da başlangıcıdır. Amasya, Erzurum ve Sivas’taki örgütlenmelerin ardından Ankara’ya geçti ve Millet Meclisi’ni topladı. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’na kadar süren mücadelenin ardından işgal kuvvetlerinin Anadolu’daki ve İstanbul’daki varlıkları son buldu. 29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı oldu. 10 Kasım 1938’e kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Atatürk, modern Türkiye’nin kurucusudur.

Mustafa Kemal Atatürk Eserleri