Muallim Naci

Muallim Naci

1850-1893
1850’de İstanbul’da doğdu. Tanzimat döneminin önemli şair ve yazarlarındandır. Asıl adı Ömer olan yazar, küçük yaşta Varna’ya gitti ve öğrenimini orada tamamladıktan sonra Varna Rüştiyesi’nde öğretmen oldu. Anadolu ve Rumeli’de çeşitli memurluklar yaptı. İstanbul’a dönünce Tercüman-ı Hakikat’in edebiyat sayfasını yönetti. Galatasaray Lisesi ve Mekteb-i Hukuk’ta ders verdi. Eserlerini Naci mahlasıyla yazan yazar, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamid’le girdiği edebiyat tartışmalarıyla da bilinir. Divan edebiyatı tarzının yanında Batılı tarza uygun şiirler de yazdı. Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler de yapan Muallim Naci, 13 Nisan 1893’te İstanbul’da öldü.

Muallim Naci Eserleri