Mina Tansel

1950
Ankara doğumlu yazar, ODTÜ’yü bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Doktorası yaptı. Meslek olarak yayıncılığı seçti. Mesleğe başladığında çocuklar için radyo programları hazırladı. Daha sonra yaptığı programlar arasında İstanbul konulu olanlar önemli yer tuttu. Bunlardan biri, yabancı dinleyiciler için tasarladığı, Türkçe olarak da TRT’nin hem dış, hem de iç yayınlarında yer alan İstanbul’la Saklambaç’tı. Bu programdan yola çıkarak Can Çocuk Yayınları için bir kitap yazdı. Daha sonra yine Can Çocuk Yayınları için Büyüyünce Ne Olacaksın? adında bir kitap daha kaleme aldı. Ardından, okurların isteği üzerine, İstanbul'la Saklambaç'ın devamı olan Boğaziçi'nde Saklambaç'ı yazdı.

Mina Tansel Eserleri