Metin Kaçan

Metin Kaçan

1961-2013
METİN KAÇAN, Kayseri’nin İncesu kazasında, 1961 yılının Kasım ayında doğdu. Altı aylıkken İstanbul’a geldi. Mizah dergilerinde yaz­dığı kısa öykülerle yazın dünyasına kendini alıştırdı. Da­ha sonra ilk romanı Ağır Roman yayımlandı. 1995 yı­lın­da senaryosunu yazdığı Ağır Roman, 1997’de filme uyar­landı. Ardından, Kemal Aratan’la birlikte gerçekleştir­di­ği çiz­gi ­roman çalışması, tiner ve Bally kullanan sokak ço­cuk­ları­nın yaşamının anlatıldığı İstedikleri Yere Gidenler yayım­lan­dı. Fındık Sekiz (1997) adlı romanı; Harman Kaplan (1999) adlı öykü kitabından sonra Adalara Vapur (2002), yazarın son ça­lış­masıdır. Ağır Ro­man, 2002 yılı Aralık ayında Devlet Ope­ra ve Balesi tarafından sahnelendi; ayrıca İzmir 9 Eylül Üni­ver­sitesi Tiyatro Bö­lümü ta­ra­fından oyunlaştırı­larak Ocak 2003’te sahneye kon­du. Ağır Roman, Almancaya çevrilerek 2002 yılında Almanya’da da yayımlandı. Yazar 2013'te intihar ederek yaşamına son verdi.

Metin Kaçan Eserleri
Metin Kaçan Blog İçerikleri

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa