Metin Kaçan

Metin Kaçan

1961-2013
METİN KAÇAN, Kayseri’nin İncesu kazasında, 1961 yılının Kasım ayında doğdu. Altı aylıkken İstanbul’a geldi. Mizah dergilerinde yaz­dığı kısa öykülerle yazın dünyasına kendini alıştırdı. Da­ha sonra ilk romanı Ağır Roman yayımlandı. 1995 yı­lın­da senaryosunu yazdığı Ağır Roman, 1997’de filme uyar­landı. Ardından, Kemal Aratan’la birlikte gerçekleştir­di­ği çiz­gi ­roman çalışması, tiner ve Bally kullanan sokak ço­cuk­ları­nın yaşamının anlatıldığı İstedikleri Yere Gidenler yayım­lan­dı. Fındık Sekiz (1997) adlı romanı; Harman Kaplan (1999) adlı öykü kitabından sonra Adalara Vapur (2002), yazarın son ça­lış­masıdır. Ağır Ro­man, 2002 yılı Aralık ayında Devlet Ope­ra ve Balesi tarafından sahnelendi; ayrıca İzmir 9 Eylül Üni­ver­sitesi Tiyatro Bö­lümü ta­ra­fından oyunlaştırı­larak Ocak 2003’te sahneye kon­du. Ağır Roman, Almancaya çevrilerek 2002 yılında Almanya’da da yayımlandı. Yazar 2013'te intihar ederek yaşamına son verdi.

Metin Kaçan Eserleri
Metin Kaçan Blog İçerikleri

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa
Metin Kaçan