Memduh Şevket Esendal

MEMDUH ŞEVKET ESENDAL, 1883 veya 1884’te Çorlu’da doğdu. İlköğrenimini Çorlu’da aldı, bir süre Edirne İdadisi’nde ve İstanbul’da Mülkiye Mektebi’nde okuduktan sonra Çorlu’ya geri döndü. Balkan Savaşları sırasında ailesiyle İstanbul’a göçmek zorunda kaldı. 1906’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. II. Meşrutiyet’ten sonra çeşitli idari görevler aldı. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından partinin feshedilmesinden sonra İtalya’ya kaçtı, bir yıl Roma’da yaşadı. Milli Mücadele için yurda dönen ve Ankara’ya geçen yazar, 1920’de Ankara hükümetinin ilk hariciye memuru olarak Bakü’de görevlendirildi. Kısa aralıklar olmakla birlikte 1941’e kadar diplomat olarak Bakü, Tahran ve Kabil’de çalıştı. Yurda döndükten sonra Ankara’da politika hayatına devam etti. 1908’de Tanin’de çıkan “Veysel Çavuş” öyküsü, yazarın bilinen ilk eseridir. 1924’ten itibaren, bir yıldan kısa bir sürede Meslek dergisinde birçok öykü ve Miras romanını yayımlayan yazar, en çok bilinen eseri Ayaşlı ile Kiracıları’nı 1934’te önce Vakit gazetesinde tefrika ettirmiş, sonra aynı gazetenin matbaasında bastırmıştır. Hayattayken Ayaşlı ile Kiracıları’ndan başka sadece iki öykü kitabı daha yayımlatabilmiştir. Diğer öyküleri daha sonraki yıllarda derlenmiş ve kitaplaştırılmıştır. Edebiyatımızda öykü türünün en büyük ve en üretken isimlerinden olan Memduh Şevket Esendal, 17 Mayıs 1952’de An-kara’da ölmüştür.simlerinden olan Memduh Şevket Esendal, 17 Mayıs 1952’de Ankara’da ölmüştür.

Memduh Şevket Esendal Eserleri