Marcela Serrano

Marcela Serrano

Marcela Serrano, 1951 yılında Şili'de doğdu. Güzel Sanatlar Akade- misi'nde okudu ve seksenli yıllarda plastik sanatlar alanında ün yap- ti. Sosyalistlere olan yakınlığı ve politik tutumu nedeniyle on yıl Avrupa'da sürgün yaşamak zorunda kaldı. Roma'da heykeltıraş ola- rak çalıştı ve ilk eserlerini burada sergiledi. Şili demokrasiye geçince Santiago'ya döndü. Başka kadınlarla birlikte kadınlara yardım et- mek amacıyla bir merkez kurdu ve uzun süren çabaları sonucunda bu merkez üniversite tarafından tanındı. İlk romanı 'Nosotras que nos queremos tanto' (Çok Sevdiğimiz Kadınlar) Şili'de 1991 yılında basıldı, hemen en çok satanlar listesine girdi. Yazar pek çok kez 'ka- dınların sessizliğini bozmak için yazdığını vurgulamıştır. İkinci ki- tabı 'Para que no me o…

Marcela Serrano Eserleri