Lütfiye Aydın

Lütfiye Aydın

1949
LÜTFİYE AYDIN, 1949 yılında Gaziantep’te doğ­du. İlk ve orta öğ­­renimini bu kentte tamamladı. 1972’de İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. 1982 yılına kadar değişik kentlerde Türk Dili ve Edebiyatı öğret­men­liği yaptı. 1982’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Film Radyo ve Te­le­viz­yon ile Eğitim Merkezi’ne girdi. Burada eği­tim filmleri için se­naryolar yazarken bir yandan da öyküler ka­leme aldı. 1985’te ilk kitabı İkili Yalnızlık’ın çevirisi için Almanya’ya git­ti, Essen Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü’nde çeviri çalışmalarında bulundu. Aynı yıl memuriyetten ayrıldı, Ankara Radyosu’na yirminin üzerinde drama programı yazdı. 1991’de FRTEM’e tekrar başladı. Belgeseller, çok sayıda rad­yo oyunu kaleme aldı. Dramaturg olarak çalıştığı kurumdan 2000 yılında emekli oldu. İlk kitabı İkili Yalnızlık’ı (öykü, 1985), Cemre (Öykü, 1991), Sengin Semai Bir Ölüm (öykü, 1992), Ölüm Er­ken Bir Akşamdır (öykü, 1993), Kül Tablet (an­latı, 1997), Tsu­na­mi (öykü, 1998 - Kültür Bakanlığı Öykü Bü­yük Ödülü) izledi. Yazdığı Arkası Yarın programlarından birkaçı şunlar­dır: Bin Yıllık Beste (Tamburi Cemil Bey’in yaşamı), Gizli Bir Ka­dın Ozan (Asım Bezirci’ye göre ilk işçi kadın şairimiz Ne­zi­he Yaşar Bükülmez’in yaşamı), Güneşin Çocukları (Gaziantep sa­vunmasından bir kesit. Arkası Yarın Yarışması Birinci­lik Ödü­lü), Ah O Yemen’dir (Osmanlı’nın Yemen’den çekilmesi). Lüt­fiye Aydın Ankara’da yaşıyor.

Lütfiye Aydın Eserleri
Lütfiye Aydın Blog İçerikleri

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa