Luigi Luca Cavalli Sforza

Luigi Luca Cavalli Sforza

1922-2018
LUIGI LUCA CVALLI SFORZA, 1922’de Cenova’da doğdu. 1944’te Pavia Üniversitesi Tıp Bölümü’nü bitirdikten sonra Cambridge Üniversitesi’nde bakterilerin genetiği üzerine araştırmalar yaptı. 1950’de İtalya’ya döndü, Milano Seroterapi Enstitüsü’nde mikrobiyoloji biriminde araştırma direktörü olarak görev yaptı. 1951’de Parma Üniversitesi’nde insan popülasyonlarının genetiği üzerine araştırmalar yaptı. 1960’ta Pavia Üniversitesi’nden genetik alanında profesörlük unvanı aldı. 1962’den 1970’e kadar Parma ve Pavia üniversitelerinde ders verdi. 1970’te geçtiği Stanford Üniversitesi’nden 1992’de emekli oldu. 1994’te CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche; Ulusal Araştırma Konseyi) laboratuvarında moleküler genetik üzerine araştırmalar yaptı. Accademia Nazionale dei Lincei (Lincei Ulusal Akademisi) ve Royal Society kuruluşlarında üyelik yaptı. Çalışmalarıyla araştırma alanına yaptığı katkılardan dolayı CNR Altın Madalyası ve Balzan Ödülü’nün (1999) yanı sıra pek çok ödüle layık görüldü. 2018’de Belluno’da öldü. Literatüre katkıları arasında Genetics, evolution, and man (Genetik, Evrim ve İnsan, 1976, W.F. Bodmer’le birlikte), The history and geography of human genes (İnsan Genlerinin Tarihi ve Coğrafyası, 1994, P. Menozzi ve A. Piazza’yla birlikte), Consanguinity, inbreeding and genetic drift in Italy (İtalya’da Akrabalık, Soy İçi Üreme ve Genetik Sürüklenme, 2004), Il caso e la necessità: ragioni e limiti della diversità genetica (Rastlantı ve Gereklilik: Genetik Çeşitliliğin Nedenleri ve Sınırlılıkları, 2009) gibi çalışmaları bulunmaktadır.

Luigi Luca Cavalli Sforza Eserleri