Lena Merika

Lena Merika, Atina'da doğdu. Viyana'da ekonomi öğrenimi gördü. Özel kurumlarda yirmi üç yıl çalıştı. On tiyatro oyunu yazdı; bunlardan altısı ödüllendirildi. Edebiyat yarışmaların- da sekiz öyküsü ödül aldı, bunlar antolojilerde yayımlandı. Sinema ve televizyon için senaryolar kaleme aldı. Üç çocuk romanı, büyükler ve küçükler için de üç masalı var.

Lena Merika Eserleri