Laozi

Laozi (Lao Tzu), hakkında yaşadığı tam tarih aralığı ve hatta gerçek adının ne olduğu konusunda tartışmaların günümüzde hâlâ sürdüğü Çinli düşünürdür. Bugüne kadar edinilen bilgiler ışığında, MÖ 6. yüzyılda yaşamış olan Laozi’nin Taoizmin (Dao düşünce akımının) kurucusu ve akımın temel metni Dao De Jing’in yazarı olduğu anlaşılmıştır. Tarihçi Sima Qian’in Laozi’nin yaşamıyla ilgili teorilerinden en kuvvetlisi Konfüçyüs’le aynı dönemde yaşamış, hatta karşılaşmış ve fikir alışverişinde bulunmuş Laˇo Daˉn adında bir kütüphane memuru olduğudur. Bu teori, düşünürün Antik Çin kültürü ve felsefe konularındaki bilgi birikimini açıklamaktadır. Rivayete göre Laozi seksen yaşına geldiğinde insanların iyinin ve doğal olanın yolundan gitmemesinden usanmış ve Çin’i terk etmeye karar vermiştir. Hangu sınır kapısına geldiğinde muhafız Yin Xi Çin’den ayrılmadan önce öğretilerini yazmasını istemiş, Laozi de Dao De Jing’i yazmıştır. Düşünürün metinde ele aldığı Dao düşüncesi, Çin tarihinde ilk kez sözü edilen evren oluşum ve varoluş teorisidir.

Laozi Eserleri