Carol Dyhouse, Gösteriş

Kısa Tarih: Gösteriş

17.08.2021
Kısa Tarih: Gösteriş

Gösteriş kelimesi ilk kez 19. yüzyılda kullanıldı. Ama günümüzdeki anlamını 20. yüzyılın başlarında aldı. Feminist hareketin yükselmesiyle bu anlam sorgulandı ve reddedildi. Çağ ilerledikçe tüketim kültürüyle arasındaki bağ sarsılmaz bir şekilde güçlendi. İşte "Gösteriş"in kısa bir tarihi.

Carol Dyhouse
Gösteriş

 


Ürün Detay


Diğer Blog Yazıları

Tümünü gör