Kâzım Dağyolu

1912-1966
Kâzım Dağyolu, 1912’de doğdu. 1940’ta İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültenin psikiyatri kliniğinde asistan (1941), doçent (1950), profesör oldu (1957). Prof. Mazhar Osman Uzman’ın ve Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel’in asistanlığını yaptı. Doçentliğinden önce Londra, Paris ve Stockholm’de nöropsikiyatri alanıyla ilgili çalışmalarda bulundu. 1951-1960 arasında çıkan ve yazıişleri müdürlüğünü üstlendiği Acta Neuropsychiatrica dergisinde Osmanlı Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti’nin kuruluşuna ilişkin zabıtları yayımladı. Bu dergide ve başka tıp dergilerinde özellikle psikoşirurji ve eleştirel baktığı lobotomi uygulamasıyla ilgili makaleleri yayımlandı. 1957’de asistanı Süleyman Velioğlu’yla birlikte İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde Psikopatolojik Sanat Laboratuvarı’nı kurdu. 1966’da vefat etti. Diğer kitabı, Özcan Öktem’le birlikte 1957’de hazırladığı İnsülin Koma Tedavisi’dir.

Kâzım Dağyolu Eserleri